کد خبر: 521663 A

یادداشت فعال سیاسی اجتماعی لرستان/

فعال سیاسی اجتماعی لرستان نوشت: سهم خبرنگاران درپیشرفت و توسعه و حرکت رو به بهبود جامعه، برکسی پوشیده نیست. یاد همه خوبانی که برای مردم، به خاطر رفاه عمومی، اصلاح کژی‌ها و ناراستی‌ها و کوتاهی‌ها و… نوشتند، بخیر .

به گزارش ایلنا لرستان، علی گورزیان در یادداشتی آورده است: دوستانی که به دوستی شما می بالیم و دوستتان داریم هرچند باور داریم همه روزها روزشماست اما “روز خبرنگار” برشما خجسته باد!

از استاد “سید فرید قاسمی”خبرنگار و “پدرمطبوعات ایران زمین” تا شهید نام‌آور خبرنگار”محمود صارمی” که “روزخبرنگار” به نام نامی ایشان آراسته شده است، خطی از حقیقت و حقیقت‌طلبی، شعور و آگاهی بخشی، مظلومیت و دادخواهی کشیده شده است!

این روزها “روزخبرنگار”است از شرافت قلم خبرنگاران راستین، روز خبرنگار سرشار از عزت و شکوه و بالندگی شده است!

یاد و نام نام آور خبرنگاران را گرامی می‌داریم؛ سهم خبرنگاران در پیشرفت و توسعه و حرکت رو به بهبود جامعه، برکسی پوشیده نیست. یاد همه خوبانی که برای مردم، به خاطر رفاه عمومی مردم، برای اصلاح کژی‌ها و ناراستی ها و کوتاهی ها و… نوشتند، بخیرباد!

از خبرنگاران پیشکسوت لرستان:

قاسمی ها، سلاحورزی ها، عیدی ها، بیرانوندها، عسگری عالم ها، مهران نژادها و… گرفته تا امروزیان و شاگردان خلف استادان ارزشمند خودمان: رستمی‌ها، جایدری‌ها، سپه‌وندها، عبدی‌ها، شرفی ها، تیموری‌ها، علی پورها، طهماسبی ها، فیضی ها، ایرانی ها، دوست محمدی ها، آزادبخت ها، مقدم ها، سالاروندها، تاج مهرها، گراوندها، نجفی ها، نیازی ها، خداکرمی ها، ماسوری ها، نیازی ها، الیاسی ها، خجسته ها، دالوندها، موسوی ها، گودرزی ها، ویسکرمی ها، قاید رحمت ها،پنهانی ها، غلامرضایی ها، احمدی ها و…

تازه ترها:

دارایی ها ، قلندری ها، شفیعی ها، خورشیدوندها، جودکی نژادها، حسین خانی ها، اسماعیلی ها، نظریان ها، نصیری ها، میرسلیم ها، شکری ها، بابایی زاده ها، بیرانوندها، امیدی ها، اکبری ها، ملک آساها، رضایی ها، علیرضایی ها، حسنوندها، بساطی ها،کرم الهی ها، کرمی ها و… همه ی کسانی که این روزها به کمک شبکه های گروهی و رسانه های دم دست و دست یافتنی می نویسند و تحلیل می کنند و آسیب هارا می شناسانند و شکرخدا بیشمارانند و نامشان دردفترها نمی گنجد روزشان را و یادشان را و نامشان را پاس می داریم!

بی شک داشتن خبرنگاران مطالبه گر رکن رکین پیشرفت و توسعه ی یک جامعه ی مردمسالاراست و هرمدیری و مسئولی که ذره ای دردلش شور و عشق توسعه و آبادانی باشد زبان و بیان خبرنگاران را شیرین و گوارا می پندارد!

هرمدیری که از خبرنگاران بترسد و یا خبرنگاران را سد راه خود بداند بی شک ریگی درکفش دارد و درونش را اگر “ستارالعیوب” به خلق بنمایاند مردم به چیز و چیزهای دیگری خواهند رسید!

پس پاسداشت روزخبرنگار پاسداشت حقیقت طلبی، پاکبازی و پاکدستی است.

پاسداشت روزخبرنگار، پاسداشت فرهنگ انتقاد و نقد پذیری است.

پاسداشت روز خبرنگار، پاسداشت “فریضه امربه معروف و نهی از منکر"است.

پاسداشت روزخبرنگار پاسداشت شفافیت و جریان آزاد اخبار و اطلاعات و روراستی با مردم است!

نویسنده: علی گودرزیان

ایران جامعه رسانه زمین عشق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر