کد خبر: 521771 A

فرماندار دیواندره مطرح کرد:

فرماندار شهرستان دیواندره بر لزوم استفاده بهینه از منابع آب بعنوان یک وظیفه دینی و شرعی تأکید کرد.

به‌گزارش‌ایلنا، جعفر توان در دومین جلسه‌شواری‌حفاظت از منابع آب شهرستان دیواندره بر لزوم استفاده بهینه از منابع آب بعنوان یک وظیفه دینی و شرعی تأکید کرد.

 وی همچنین خواستار همکاری همه جانبه ادارات برق و نفت و سایر ارگان‌های مرتبط با اداره منابع آب در خصوص نصب کنتورهای هوشمند آب و برق و اجرای صحیح آمار برداری سراسری منابع آب شد. 

در این جلسه تکمیل ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی هیجان، پیگیری انسداد چاه های غیرمجاز با کمک و مساعدت مردم و ارایه راهکارهای جایگزین مورد بررسی قرار گرفت.

برق کشاورزی نفت آب منابع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر