کد خبر: 563630 A

مجری طرح زیتون وزارت جهاد‌کشاورزی در همایش طرح حمایتی زیتون استان قزوین پیش‌بینی کرد امسال 85 هزار تن زیتون در کشور تولید می شود.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در همایش طرح حمایتی زیتون استان قزوین پیش بینی کرد امسال 85هزار تن زیتون در کشور تولید می شود.

به گزارش ایلنا احمد مستخدمی گفت: طرح جوان‌سازی باغ‌های مسن زیتون از مهم ترین برنامه های دفتر زیتون وزارت جهاد کشاورزی است که : با اجرای آن بدون افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین مصرف آب بیشتر می توان تولید این محصول را افزایش داد.

وی در ادامه از  اجرای طرح‌های پیوند و سرشاخه کاری و استفاده از ارقام مناسب و سازگار این محصول در نقاط مستعد به عنوان دیگر برنامه‌های وزات جهاد کشاورزی در راستای افزایش تولید زیتون خبر داد.

مستخدمی که در جمع زیتون کاران قزوین سخن می گفت درباره وضعیت بیمه خانوار بهره‌برداران زیتون اظهار داشت: طرح بیمه زیتون کاران با همکاری بنیاد ملی مهربانو و نظام صنفی کشاورزی در استان‌های زیتون خیز کشور اجرا می شود.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی از یارا کارت بانک کشاورزی به عنوان دیگر طرح حمایتی مربوط به زیتون در کشور  نام برد که براساس آن به پشتوانه یارانه بهره‌برداران به آنان در استان های قزوین، گیلان و زنجان تسهیلات ارائه می‌شود.

استان قزوین به عنوان یکی از  3استان بزرگ تولید کننده زیتون در کشور دارای 9 هزار هکتار باغ زیتون است از این میزان نزدیک به 6 هزار هکتار بارور هستند.

استان قزوین زیتون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر