کد خبر: 109441 A

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان:

در رای گیری چهارمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان که ۹ مهرماه در تالار شورای شهر برگزار شد، کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - بهداشت و سلامت، شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری، حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان رسمیت یافت و اعضای آنها به مدت یکسال انتخاب شدند.

ایلنا: در رای گیری چهارمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان که ۹ مهرماه در تالار شورای شهر برگزار شد، کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - بهداشت و سلامت، شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری، حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان رسمیت یافت و اعضای آنها به مدت یکسال انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان در جلسه علنی شورای شهر اصفهان، محمدرضا فلاح، عدنان زادهوش، وحید فولادگر، رسول جزینی، اصغر آذربایجانی، ندا واشیانی پور و مهدی باقربیگی به عنوان اعضای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و ورزشی انتخاب شدند.

همچنین غلامحسین صادقیان، احمد شریعتی، دکتر زادهوش، سیدکریم داودی، علیرضا نصر اصفهانی، سید احمد عاملی و ندا واشیانی پور برای عضویت در کمیسیون بهداشت و سلامت معرفی شدند.

در ادامه نیز عبدالرسول جان­ نثاری، نورا… صلواتی، محمدرضا فلاح، سردار کریم نصر اصفهانی، دکتر صادقیان، رضا امینی و رسول جهانگیری به عنوان اعضای کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شدند.

همچنین ابوالفضل قربانی، فتح ا… معین، غلامرضا شیران، عباس حاج ­رسولیها، صلواتی، فولادگر و احمد شریعتی به عنوان اعضای کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات معرفی شدند.

و سردار نصر اصفهانی، جهانگیری، کریم داودی، عاملی، عباس حاج رسولیها، رضا امینی و مهدی باقربیگی برای عضویت در کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری برگزیده شدند.

در ادامه جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، نمایندگان این شورا در شورای اسلامی شهرستان اصفهان نیز انتخاب شدند.

بر اساس آراء اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، عباس حاج رسولیها و زادهوش به عنوان نمایندگان این شورا در شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند.

اصفهان جلسه علنی حمل و نقل سلامت شورای اسلامی شورای اسلامی شهر شورای شهر گردشگری محیط زیست معماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر