کد خبر: 109934 A

استاندار اصفهان به مناسبت رو زجهانی گردشگری تاکید کرد:

استانداراصفهان گفت: محور توسعه گردشگری اصفهان پیش‌بینی شده است اما برای عملیاتی شدن آن همکاری همه مجریان این عرصه با برنامه‌ریزان مدیریت شهری نیاز است.

ایلنا: استاندار اصفهان گفت: محور توسعه گردشگری اصفهان پیش‌بینی شده است اما برای عملیاتی شدن آن همکاری همه مجریان این عرصه با برنامه‌ریزان مدیریت شهری نیاز است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، رسول زرگر‌پور در مراسمی که به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه همه متولیان بایستی در زمینه صنعت گردشگری فعال باشند افزود: برای این مهم ما دست یاری خود را به سوی همه آنها دراز می‌کنیم.

وی اضافه کرد: من به عنوان یک متخصص آب و بین‌الملل در طول ۲۰ ساله گذشته در کشورهای مختلفی حضور داشته‌ام، و در طول این سالها در شورای جهانی آب شعارهای مختلفی با محوریت آب همچون آب و محیط زیست، آب و محیط اقلیم گذاشته شد که نشان‌گر نیاز کلی جهانی به مسئله آب و تعامل بین‌المللی در این خصوص بود.

وی با اشاره به اینکه امسال شعار جدیدی تحت عنوان گردشگری و آب را دیدم که تا کنون در شعارهای بین‌اللملی آب چنین عنوانی بیان نشده بود، افزود: نام‌گذاری شعار هفته گردشگری با عنوان آب نشان از خلاقیت و ابتکار نسبت به مقوله تاثیرگذاری آب در صنعت گردشگری دارد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: هفته گذشته در ارائه برنامه‌های خود به هیئت دولت در مورد اصفهان، پنج محور اصلی را عنوان کرده بودم که محور سوم برنامه‌ها به همین بحثارتقاء صنعت گردشگری و میراثفرهنگی اختصاص داشت.

اصفهان خلاقیت صنعت گردشگری محیط زیست هیئت دولت توسعه همکاری آب مجریان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر