کد خبر: 111711 A

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان:

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در نظر دارد اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۲ را که به شرح ذیل اعلام میگردد از طریق انعقاد قرارداد به پژوهشگران واجد شرایط محول نماید:

ایلنا: اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در نظر دارد اولویت‌های پژوهشی سال ۱۳۹۲ را از طریق انعقاد قرارداد به پژوهشگران واجد شرایط محول نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ متقاضیان می‌توانند به وب سایت اداره کل ثبت احوال استان اصفهان به آدرس: http: / / www. eocr. ir مراجعه و کاربرگ طرح‌های پیشنهادی را پس از تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۲۵/۷ / ۹۲ به آدرس؛ اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - مجتمع اداری امیرکبیر - اداره کل ثبت احوال استان اصفهان - حوزه مدیریت تحویل یا به آدرس فوق الذکر پست پیشتاز نمایند. ضمنا ً متقاضیان در صورت هرگونه ابهام می‌توانند با شماره تلفن ۰۳۱۱۲۶۸۴۸۰۱ تماس حاصل فرمایند.

عناوین طرحهای پژوهشی

بررسی تغییرات سیاستهای جمعیتی و تاثیر آن بر تحولات باروری؛ مطالعه و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان استفاده از خدمات الکترونیک توسط شهروندان؛ بررسی کاربرد کارت ملی هوشمند و تاثیرات اجتماعی آن؛ بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و توانمندسازی کارکنان؛ بررسی نقش معنویت اسلامی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ثبت احوال؛ مطالعه الگوهای فرهنگ نام و نام گزینی به تفکیک شهرستان؛ شناسایی گلوگاههای فساد خیز و نقاط آسیب پذیر در ارائه خدمات سجلی؛ مطالعه روند مهاجرتهای داخلی در سطح استان طی سرشماری‌های اخیر؛ مطالعه ساختار جمعیتی و ارائه راهکارهای جدید جهت تعادل جمعیت دراستان به تفکیک شهرستان؛ شناسایی راهکارهای توانمند سازی نیروی انسانی و کادر سازی در سازمان ثبت احوال است.

۲۲ بهمن استان اصفهان اصفهان الکترونیک شماره تلفن نیروی انسانی اداره پژوهشی تمدید احوال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر