کد خبر: 111718 A

معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

نام امیرعلی و فاطمه بیشترین فراوانی انتخاب در میان والدین اصفهانی است.

ایلنا: معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: درشش ماهه امسال نام مبارک علی برای نوازد پسر و نام مبارک فاطمه برای نوزاد دختر در صدر نخستین نام در میان والدین اصفهانی بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان یکتامنش؛ پنج نام صدر جدول نامگذاری نوزادان پسر و دختر را به شرح ذیل اعلام کرد. پسران: ۱ - امیرعلی ۲ - علی ۳ - امیرحسین ۴ - محمدطاها ۵ - ابوالفضل؛ دختران: ۱ - فاطمه ۲ - زهرا ۳ - نازنین زهرا ۴ - فاطمه زهرا ۵ - ریحانه است.

استان اصفهان اصفهان جدول زهرا کودکان معاون نوزاد والدین فاطمه اصفهانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر