کد خبر: 118601 A

از میان ۱۸ تیم شرکت کننده از دانشگاه‌های آزاد و دولتی سراسر کشور صورت گرفت:

از میان ۱۸ تیم شرکت کننده در مسابقه کشوری موشک آبی هدف زن، دانشگاه آزاد خمینی شهر دراین دوره از مسابقات که دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شدتوانست به مقام نخست این دوره از مسابقات دست یابد.

ایلنا: از میان ۱۸ تیم شرکت کننده در مسابقه کشوری موشک آبی هدف زن، دانشگاه آزاد خمینی شهر دراین دوره از مسابقات که دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شدتوانست به مقام نخست این دوره از مسابقات دست یابد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر باز هم توانستند در مجامع علمی افتخار آفری نبوده و دستاوردهای علمی برای این دانشگاه کسب نمایند افزود: رویکرد دانشگاه در حمایت از نخبگان و مبتکران در تولید علم و علوم جدید و نیاز مبرم جامعه به فنون و امکانات نوین است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مهران مجلسی، بیان داشت: گروه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی در دانشگاه تشکیل شده که مایه عزت و سربلندی دانشگاه شده‌اند.

وی افزود: دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی در مسابقات دانشگاه صنعتی اصفهان شرکت کردند و توانستند مقام نخست مسابقه کشوری موشک آبی هدف زن را به خود اختصاص دهند.

مجلسی ادامه داد: آقایان ثابت، دانشجوی رشته مهندسی عمران و شیریان دانشجوی مهندسی مکانیک با حضور فعال خود در مسابقات موشک آبی هدف زن در بین ۱۸ تیم به مقام اول نائل شدند که دانشگاههای دولتی و صاحب نام نیز حضور فعال داشتند و تیم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با اقتدار به رتبه بر‌تر دست یافت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دانشجویان مخترع و نوآور دانشگاه در تدارک حضور خود در مسابقات موتورهای برقی هستند که در ماه آینده بصورت کشوری برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرهمچنین در تشریح دستاوردهای علمی و پژوهشی این دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر با حضوراساتید برجسته علمی در رشته‌های فنی و مهندسی سومین دانشگاه بزرگ در استان اصفهان به شمار می‌آید و دانشجویان و اساتید در مجامع مختلف علمی در سطوح ملی و بین المللی به دستاوردهای بزرگ علمی و تحقیقاتی نائل آمده‌اند.

استان اصفهان اصفهان جامعه دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گروه های مختلف مکانیک نخبگان خمینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر