کد خبر: 127398 A

به همت خیران اصفهانی:

با همت بانی موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب و جمعی ازنیکوکاران اصفهانی یک جوان از طناب دار رهایی یافت.

ایلنا: با همت بانی موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب و جمعی ازنیکوکاران اصفهانی یک جوان از طناب دار رهایی یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، اصفهان شهر پایخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی شاهد بخشش و گذشت یک خانواده از حکم قصاص بود.

ع. ب پسری شانزده ساله، اعدامی اصفهانی که پنج سال گذشته در یک درگیری م. ب را به قتل رساند و همزمان طی حکمی از سوی دادگاه به مجازات قصاص و اعدام محکوم شد. این حکم از زمان صدور تاکنون به دلیل صغر سنی محکوم مسکوت ماند تا اینکه شانزدهم آذر با همت بانی موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب و جمعی از نیکوکاران اصفهانی و همچنین عفو خانواده مقتول، محکوم مورد بخشش قرار گرفته و به زندگی ادامه داد.

خیر موسسه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب در این خصوص گفت: گرچه صدور این حکم بی تردید در پایه مبانی و مجاری قانون اسلامی کشور است اما باید تلاش کرد به جای اعدام بخش صورت بگیرد و به همین دلیل به عقیده من بهتر است مسئولین ما زمینه ساز و بستر ساز کاهش آسیب های اجتماعی باشند.

محمدمهدی هدایت افزود: از خداوند برای مقتول علو درجات و برای خانواده اش صبر جمیل خواهانم امیدوارم در آینده شاهد کاهش اینگونه آسیبها در جامعه باشیم و کشور، جامعه و شهر اصفهان را پایتخت بخشش و عفو ببینیم.

آسیب های اجتماعی ایران اسلامی پایتخت جامعه خانواده فرهنگ و تمدن قانون قتل قرآن جوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر