کد خبر: 128539 A

رییس اتاق بازرگانی کاشان در دومین نشست مشترک روسای اتاق های بازرگانی منطقه چهار کشور در اصفهان:

توسعه گردشگری برای استان ها نقش بسیارمهمی در رونق اقتصادی دارد و سرمایه گذاری در گردشگری استان ها باید در اولویت قرار گیرد.

ایلنا: رییس اتاق بازرگانی کاشاندر دومین نشست مشترک روسای اتاق های بازرگانی منطقه چهار کشور که در اصفهان برگزار شد گفت: توسعه گردشگری برای استان ها نقش بسیارمهمی در رونق اقتصادی دارد و سرمایه گذاری در گردشگری استان ها باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان رضا فرزانه؛ خواستار شناسایی گلوگاه ها و فرصت های گردشگری شد و گفت: مشارکت در کمیسیون های اتاق های بازرگانی می تواند موضوعات را به صورت زنجیر وار دنبال کند و بایستی زمینه های گردشگری در هر استان معرفی شود.

اصفهان سرمایه سرمایه گذاری گردشگری گردشگری استان مشترک چهار اتاق اولویت بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر