کد خبر: 128888 A

شرکت ذوب آهن اصفهان:

در راستای بهبود فرایندهای منابع انسانی و برای نخستین بار از سوی سازمان هوشمند در سطح کشور، ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت لوح سپاس و تندیس ویژه ششمین دوره جایزه مدل توانمندسازی منابع انسانی شد

در راستای بهبود فرایندهای منابع انسانی و برای نخستین بار از سوی سازمان هوشمند در سطح کشور، ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت لوح سپاس و تندیس ویژه ششمین دوره جایزه مدل توانمندسازی منابع انسانی شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان و بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت ذوب آهن؛ اینجایزه در راستای نتایج ارزیابی سازمان بر اساس مدل توانمندسازی منابع انسانی ویرایش ۱۳۹۱ در ارتباط با رویکردهای نوین مدیریتی برای ارتقاء دانش، مهارت و انگیزه منابع انسانی با تمرکز به اهداف سازمانی است.
در همین راستا معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان در راستای بهبود فرایندهای منابع انسانی از طریق ارزیابی فرایند‌ها و شناخت نقاط قابل بهبود در سال جاری و برای نخستین بار در این ارزیابی حضور یافت و در محل همایش‌های بین المللی صدا و سیما لوح و تندیس سازمان هوشمند در سطح کشور را دریافت کرد.

اصفهان ذوب آهن روابط عمومی صدا و سیما انسانی منابع جایزه ششمین توانمندسازی ذوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر