کد خبر: 131460 A

معاون میراثفرهنگی استان اصفهان خبرداد:

بی شک نوسانات محیطی و اقلیمی تاثیرات نامطلوبی بر آثار تاریخی به جامانده از دوران تاریخی خواهد داشت اما ارائه اسناد و مدارک معتبربرای اثبات این ادعا ها یک قاعده و اصل ضروری است.

ایلنا: معاون میراثفرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه بناهای تاریخی در طول دوران با محیط همپیوند و درشرایط اقلیمی خود به تعادل و سازگاری دست پیدا می‌کنند گفت: اگر چه تغییرات و نوسانات می‌تواند آرامش و تعادل محیطی آن‌ها را بر هم بزند اما آثار تاریخی نیز در این میان سرد و گرم چشیده‌اند و شرایط اقلیمی متفاوت اعم از کم آبی –پر آبی و یخبندان و گرما و سرمای شدید محیط را نیز سپری نموده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، ناصر طاهری تصریح کرد: با این وجود فراهم نمودن بستری مناسب بدور از نوسانات و شوک‌های محیط و تثبیت فصل موجود در این آثار که از خستگی و کهولت مصالح نیز برخوردار هستند اقدامی موثر در حفظ آرامش این آثار است.

معاون میراثفرهنگی استان اصفهان گفت: با توجه به مراتب فوق اظهار نظر در خصوص نوع آسیب‌های احتمالی ناشی از نشست زمین که در نتیجه تغییردر سطح آبهای زیر زمینی صورت می‌گیرد باید با مصداق عینی و بر اساس مدارک و اسناد معتبر در این خصوص اظهار نظر صورت گیرد.

وی با محترم شمردن نگرانی‌ها، دغدغه واظهار نظر کار‌شناسان در خصوص آثار تاریخی و نشست زمین تصریح کرد: چنانچه در این خصوص تحقیق و پژوهشی صورت گرفته تا بتوان به استناد آن اقدامی صورت گیرد این اداره کل از این مدارک و اسناد و پژوهش‌ها استقبال می‌نماید.

وی ارائه مدارک و اسناد معتبرو تجربه و تخصص کافی در خصوص هر یک از موضوعات مطرح شده در خصوص آسیب به بناهای تاریخی رامهم دانست وافزود: قطعا حفظ آرامش محیط و اقلیم آثار وبناهای تاریخی به منظورتثبیت تعادل وسازگاری حاصل شده بین بنا و محیط بدور از هرگونه نوسان بسیارموثر است.

طاهری در ادامه افزود: با توجه به شرایط موجود و نحوه مدیریت آب در استان و مشکلات پیش رو این اداره کل در استان وظایف قانونی خود نسبت به حفظ و حراست و پایش دائمی آثار شاخص تاریخی، فرهنگی و بررسی کمترین تغییرات در این آثار اقدام و با تمام توان کار‌شناسی فنی و تخصصی حفاظت از این میراثگرانبهای تاریخی فرهنگی را ادامه خواهد داد.

آثار تاریخی استان اصفهان اصفهان زمین شاخص مشکلات معاون تاریخی اسناد مدارک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر