کد خبر: 131525 A

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی نقش به سزایی درتامین امنیت اجتماعی واقتصادی جامعه دارد، این سازمان همواره در تلاش است تا مدافع حقوق کارگران وکارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی خود باشد.

ایلنا: مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان دردیدار با فرماندارشهرستان شاهین شهرو نماینده مردم این شهرستان درمجلس شورای اسلامی گفت: حمایت ازنیروی کاروسرمایه های اجتماعی واقتصادی ازمهمترین اهداف سازمان تامین اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از اصفهان، " علی اصغردادخواه "، بااشاره به ابلاغ بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان باهدف حمایت ازکارفرمایان ورونق اقتصادی درجامعه گفت: کارفرمایان برای بخشودگی جرائم خود تانوزدهم دیماه فرصت دارندبه شعب بیمه ای این سازمان درسراسر کشور مراجعه نمایند.

" مصطفی هادی زاده " فرماندارشهرستان شاهین شهرنیز دراین دیدارباتقدیر ازخدمات تامین اجتماعی دراین منطقه، خواستاررفع مشکل پیمانکاران مسکن مهر وتسویه حساب نهایی آنان ازسوی اداره کل تامین اجتماعی استان شد.

" حسینعلی حاجی " نماینده مردم شاهین شهرومیمه درمجلس شورای اسلامی دراین دیدار بااشاره به افزایش چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی براقشار مختلف ومشاغل مختلف، خواستار افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی دراین شهرستان شد.

استان اصفهان اصفهان تامین اجتماعی جامعه حقوق سازمان تامین اجتماعی شورای اسلامی مسکن مهر نماینده مردم امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر