کد خبر: 133775 A

مدیر حوادثو فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:

۱۵نفر در استان اصفهان براثراستنشاق گاز سمی منوکسید کربن مسموم و جهت درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

ایلنا: مدیر حوادثو فوریت‌های پزشکی اصفهان در مورد ۳حادثه مسمومیت با منوکسیدکربن طی۴۸ ساعت گذشته گفت: طی تماسی با اتاق فرمان فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ شهرستان تیران وکرون اعلام شد که خانمی۵۰ساله در منزلی واقع درروستای آب پونه شهرستان تیران وکرون دچار کاهش سطح هوشیاری شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ غفور راستین افزود: بر همین اساس سریعاً یک واحد امداد اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ در محل حاضر و مصدوم را که بر اثر روشن کردن زغال داخل حمام دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده بود را پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان بهنیای این شهرستان انتقال دادند.
وی با بیان حادثه‌ای دیگر در‌‌ همان روز افزود: در تماسی دیگر با اتاق فرمان فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ شهرستان اصفهان اعلام شد که۳نفر در منزلی واقع در خیابان مشتاق دچار کاهش سطح هوشیاری شده‌اند. بر همین اساس سریعاً یک واحد امداد اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ در محل حاضر و مصدومان که سه مرد۲۵،۲۸و۳۷ساله بودندو دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده بودندرا پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان شریعتی اصفهان منتقل کردند.
راستین افزود: همچنین درگزارش دیگری در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ شهرستان فریدن اعلام شد که۱۱ نفرازجمله یک مرد۴۰ساله، دوپسر۹ساله، یک نوزادپسر۱ساله وهمچنین دوزن۳۴ساله، یک زن۴۰ساله ودودختر۱۵و۸ساله، درمنزلی واقع درروستای دره ساری بویین میاندشت دچار کاهش سطح هوشیاری شده‌اند. بر همین اساس سریعاً یک واحد امداد اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ در محل حاضر شدند و ۴ نفراز۱۱مصدوم را که براثراستفاده از زغال، پیک نیک واجاق گاز در منزل شخصی دچار مسمومیت با منوکسید کربن شده بودند را به بیمارستان شهیدرجایی داران انتقال دادند.

لازم به ذکراست ۵مصدوم این حادثه قبل از رسیدن تکنسین‌های اورژانس توسط اهالی روستا به بیمارستان منتقل شدند وهمچنین ۲مصدوم توسط تکنسین‌ها درمحل به صورت سرپایی درمان شدند.

استان اصفهان اصفهان بیمارستان درمان فوریت های پزشکی کربن گاز ساری روستا دچار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر