کد خبر: 133817 A

برای اولین بار در سال زراعی ۹۳ - ۹۲ در استان اصفهان انجام شد:

در سطح ۸۰ هکتار از مزارع آبی شهرستان فریدونشهر گندم رقم پیشگام کشت شد.

ایلنا: مدیر جهادکشاورزی شهرستان فریدونشهر گفت: برای اولین بار در سال زراعی ۹۳ - ۹۲ در استان اصفهان در سطح ۸۰ هکتار از مزارع آبی شهرستان فریدونشهر گندم رقم پیشگام کشت شد، در این خصوص ۲۰ تن گندم(یارانه‌ای) اصلاح شده رقم پیشگام بین کشاورزات توزیع شد که این رقم برای کشت در شرایط آبیاری محدود و کم آبیاری آخر فصل مناطق سرد مناسب است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ علیرضا کریمی افزود: با توجه به محدودیت منابع آب در منطقه اکثراً مزارع گندم آبی با مشکل کمبود آب در خرداد ماه و اوایل تیر مواجه می‌باشند و در صورت کشت ارقامی مانند الوند با نیاز آبی بیشتر به علت کمبود آب در اواخر رشد، عملکرد مطلوب حاصل نشده و منجر به افت عملکرد این رقم می‌شود.

وی ادامه داد: رقم پیشگام رقمی است که در هر دو شرایط آبیاری نرمال و کم آبیاری در آخر فصل محصول بیشتر و مطمئن تری تولید می‌کند.

کریمی اظهار داشت: طبق نظر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عملکرد دانه این رقم در مزارع آبی مناطق سردسیر کشور حدود ۸ تن و عملکرد آن در شرایط محدود آبیاری حدود ۵ تن در هکتار بوده و در مقایسه باسایر ارقام موردکشت درمزارع آبی و نیمه آبی(الوند) از عملکرد بیشتری برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه این رقم به دلیل مقاومت به خوابیدگی در شرایط سیستم آبیاری بارانی نسبت به ارقام رایج منطقه ارجحیت داشته و به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای مقاوم بوده و نیز ازکیفیت نانوایی بالایی برخوردار است.

استان اصفهان اصفهان رشد قهوه یارانه هکتار رقم آبی گندم پیشگام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر