کد خبر: 133904 A

۲۰ دی؛ مهلت ارسال آثار

فراخوان ارسال مقاله به نخستین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی در اصفهان از ۱۴ دی ماه در اصفهان آغاز و متقاضیان تا ۲۰ دی ماه فرصت دارند آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند.

ایلنا: رئیس نخستین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی گفت: چالش های تأمین آب کشاورزی، آلودگی ناشی از فعالیت های شهری، صنعتی و کشاورزی در منابع آب، تغییر الگوی کشت در مدیریت آب کشاورزی، وقوع بلایای طبیعی در مدیریت آب کشاورزی، تغییراقلیم در مدیریت آب کشاورزی، مشارکت بخش خصوصی در مدیریت آب کشاورزی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت آب کشاورزی و چالش های ناشی از سوء مدیریت بر منابع آب و بهره برداری نامتوازن در حوزه های آبی از محورهای این همایش ملی است.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از اصفهان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اظهار داشت: پژوهشگران برای ارسال مقاله به نخستین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی به نشانی اینترنتی www. conference. iaid. ir / Resources۱ / fa تا ۲۰ دی فرصت دارند مقاله خود را به پست الکترونیک iaid. challenge۱ @ gmail. com ارسال کنند.

اصفهان بخش خصوصی پست الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه فناوری کشاورزی معاون آب منابع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر