کد خبر: 135932 A

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد:

استقرار و نهادینه‌سازی نظام تحول اداری در راستای اجرای سیاست‌های ۱۰ گانه قانون تحول اداری، نهادینه‌سازی و توسعه نگرش سیستمی و حرکت برنامه‌ای در معاونت، توسعه کمی و کیفی منابع انسانی و مالی بقاع متبرکه و موقوفات از اهداف این معاونت است.

ایلنا: معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهارداشت: حرکت به سمت سیاست‌های سازمان متبوع و نیل به اهداف عالیه در این معاونت بر پایه آرمانهای عدالت محور، اثر‌بخش و پاسخگو، تکامل بخشیدن به ظرفیتهای منابع انسانی در اداره و بقاع متبرکه، دست یافتن به جایگاه واقعی و ممتاز نیروی انسانی در بین سازمان‌ها، ارتقاء سطح خدمت رسانی و ارزیابی عملکرد اداره، بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌ها ومنابع، استفاده بهینه از منابع انسانی در بقاع و ارتقاء سطح آموزشی و علمی نیرو‌ها در بقاع متبرکه و اداره چشم‌انداز حوزه معاونت منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، سعید حسینی کوهپائی به اصلیترین قابلیتهای این حوزه اشاره کرد و گفت: داشتن نیروهای مجرب، بانشاط و توانمند، اتکاء به سرمایه‌های دائمی غیر دولتی در بخش نیروی انسانی بقاع متبرکه مذهبی، داشتن برنامه نظامند و هدف‌دار در طول برنامه را می‌توان قابلیتهای این حوزه نامید.

وی در ادامه صحبتهای خود به محدودیتهای پیش رو اشاره کرد و افزود: کمبود اعتبارات جاری، پایین بودن میزان حقوق و مزایای کارمندان، استیجاری بودن ساختمان‌های اداری در اغلب شهرستان‌ها و پایین بودن تخصیص اعتبارات عمرانی از جمله تنگنا‌ها و محدودیت‌هاست.

حسینی افزود: نمی‌توان از فرصتهایی که در اختیار داریم چشم‌پوشی کنیم چرا که مهم‌ترین فرصت در نیل به اهداف مطلوب در این معاونت وجود انگیزه بالای معنوی کارمندان است که علیرغم پایین بودن میزان حقوق ومزایا، همکاران اداری با عشق و علاقه وظایف محوله خود را در راستای خدمت به شعائر اسلامی انجام می‌دهند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تکالیف و وظایف این حوزه در راستای اجرای سیاست‌های سازمان را اینگونه عنوان کرد: ارتقاء سیستم اطلاعاتی موقوفات و اجرای سامانه جامع بانک اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه، اجرای آموزشهای عرضی، تخصصی سالانه برای کارکنان و مدیران، ارائه خدمات رفاهی، تعامل بیشتر با ارگان‌ها و سازمانهای اداری و غیر اداری در جهت احیاء وشناسائی موقوفات، شناسایی، احصاء و بهبود فرایندهای اساسی تهیه و تکمیل جداول سازمان اقلام و تجهیزات، برنامه ریزی سالانه و گزارش پیشرفت عملکرد برنامه محور سالانه و ارسال به سازمان، همکاری در راستای پیاده سازی ارزیابی عملکرد کارمندان، برنامه‌ریزی در جهت ارزیابی عملکرد خدام و کارکنان بقاع متبرکه در راستای دستورات اجرائی سازمان متبوع، تنظیم برنامه و بودجه برای کلیه موقوفات و بقاع متبرکه، ساماندهی نیروهای شاغل در بقاع متبرکه و برنامه‌ریزی جهت جذب نیروهای توانمند وتحصیل کرده در بقاع متبرکه از اساسی‌ترین وظایف این حوزه محسوب می‌شود

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اصفهان برنامه و بودجه حقوق خدمت رسانی سرمایه قانون نیروی انسانی سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر