کد خبر: 136831 A

با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال؛

عملیات توسعه شبکه فاضلاب بلوار شهید صیاد شیرازی شهر داران با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال به اتمام رسید.

عملیات توسعه شبکه فاضلاب بلوار شهید صیاد شیرازی شهر داران با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال به اتمام رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، با اجرای این پروژه به طول ۶۰۰ م‌تر؛ ۱۲ میلیارد ریال از دارائی‌های غیر مؤثر تبدیل به دارائی مؤثر خواهد شد.
در این عملیات که توسط پیمانکار و در مدت ۲ ماه انجام گرفت ۶۰۰ متر لوله فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلیمتر به کار برده شد.
گفتنی است این عملیات در شرایط نامساعد جوی انجام شد و با وجود ریزشی بودن ترانشه و اقدامات ایمنی مناسب، پروژه در زمان مقرر پایان یافت.
محل تأمین اعتبار این پروژه از محل منابع داخلی آبفای فریدن است.

اصفهان قطر توسعه میلیون هزینه فاضلاب شبکه شیرازی بلوار صیاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر