کد خبر: 137745 A

شهردار بیمار شد و شورایی ها بلاتکلیف:

بودجه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری اصفهان که ۲۸ دی ماه به صحن علنی شورا ی اسلامی شهر اصفهان آمد به دلیل بیماری شهردار اصفهان و عدم حضور وی در تقدیم بودجه، اعضای شورای شهررا بر آن داشت که ضمن گلایه از این موضوع، مرا حل تصویب بودجه را به تعویق انداخته تا در۳۰ دی ماه شهردار رسما خود بودجه را به شورای شهرتحویل دهد.

ایلنا: رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور جلسه علنی درباره بودجه سال ۹۲ گفت: لایحه بودجه شهرداری ۳۰ دی ماه به شورای اسلامی شهر ارائه می شود؛ لایحه بودجه بر اساس راهبردهای شورا و در جلسات کارشناسی و کمیسیون های مختلف تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از اصفهان، " رضا امینی " افزود: در جلسات تدوین بودجه در ماه گذشته برخی از اعضای شورای شهر حضور داشتند.

وی با تاکید بر این که لایحه بودجه شهرداری بر اساس راهبردهای تعیین شده ودر فرجه زمانی قانونی بررسی و ارائه می شود ادامه داد: امید است با تلاش شهرداری و همت شورا؛ تدوین بودجه شهر موجبات خوشحالی شهروندان را فراهم نماید.

حائز اهمیت است که برخی اعضای شورا ی شهر اصفهان حضور شهردار را در جلسه تصویب بودجه سال ۹۳ الزامی تلقی کردند و حضور نماینده از سوی شهردار برای تصویب بودجه قابل قبول نیست؟

گفتنی است؛ از مجموع ۲۲۰۰ میلیارد تومان بودجه سال آینده شهرداری اصفهان، یک هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان بودجه عمرانی است.

از کل بودجه، ۸۵ درصد آن عمرانی و ۱۵ درصد مربوط به هزینه های جاری است؛ همچنین رشد بودجه نقدی ۳۸ درصد و رشد بودجه غیر نقدی ۱۰۰ درصد است و نیز ۳۳۴ میلیارد تومان بودجه جاری می باشد.

اصفهان اعضای شورای بودجه جلسه علنی دی ماه رشد شورای شهر شهرداری صحن علنی لایحه بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر