کد خبر: 139596 A

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد:

اجرایی شدن تفاهم نامه تفویض بعضی اختیارات وزارت صنعت به خانه های صنعت، معدن و تجارت باید در راس اولویت ها قرار گیرد.

ایلنا: رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در جلسه کمیته انجمن ها و شعب خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان پیگیری مسایل واحدهای تولیدی واقع در استان ها را از دیگر اولویت های اقدامات خانه دانست و افزود: لازم است واحدهای استان ها مسایل و مشکلات خود را با ما در میان بگذارند تا آنها را پیگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از اصفهان، " سیدعبدالوهاب سهل آبادی "، با بیان اینکه انجمن های صنعتی هم باید مانند اتحادیه های صنفی دارای اختیارات قانونی شوند، افزود: فضای کشور برای بیان نظرات تشکل ها و بخش خصوصی باز است و می توان در تصمیم سازی ها شریک بود.

وی با اشاره به خشکی زاینده رود گفت: متاسفانه امروز آب در استان اصفهان به یک بحران تبدیل شده و تامین آب صنایع هم با مشکل روبرو خواهد شد که لازم است نمایندگان استان اصفهان به صورت متحد با هم موضوع تامین آب شرب و صنایع اصفهان را پیگیری کنند.

یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم در این جلسه عنوان کرد: برقراری ارتباط میان خانه ها و ارگان های دولتی شهرستان ها از کارهای مهمی است که باید خانه ها به آن توجه ویژه داشته باشند.

" محمدامین توکل " با بیان اینکه شعب شهرستانی باید صنایع مناطق را به خانه استانی ارتباط دهند، افزود: با اجرایی شدن بحثتفویض اختیارات و سپردن بخشی از آن به خانه های شهرستانها، این ارتباط به صورت فعال تر برقرار خواهد شد.

عضو دیگر هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایان در هیات های تشخیص بیشترین مشکل کارفرمایان در این هیات ها را عدم آگاهی آنها از قوانین و وظایف خود می دانند، اظهار کرد: انجمن ها و شعب خانه صنعت، معدن و تجارت باید زمینه ای را برای آموزش قوانین به کارفرمایان فراهم کنند.

" محمدرضا برکتین " ادامه داد: امروز با وجود تکنولوژی و امکاناتی مانند سیستم های نوین اطلاع رسانی می توان بستر پرسش و پاسخ حقوقی را برای تولیدکنندگان فراهم آورد و یک مشاوره آنلاین را برای آنها تدارک دید.

وی با بیان اینکه خانه صنعت و معدن در این زمینه برنامه هایی را مطرح کرده است، افزود: کانون کارفرمایان هم قرار است بخش هایی از این طرح را به عهده بگیرد.

در ادامه خزانه دار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران استان اصفهان را در بسیاری از موارد الگوی کشور دانست.

" محمدحسین فنایی " با اشاره به اینکه دولت چاره را در این دیده است که به تشکل های خصوصی رو بیاورد، گفت: امروز نگاه ها به خانه صنعت و معدن است و این تشکل با انسجام و ارتباطاتی که دارد می تواند در بخش صنعت و معدن تاثیرگذار باشد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد ادامه داد: عملکرد ماست که آینده صنعت را در استان ها و کل کشور تعیین می کند.

" فنایی " با ابراز خرسندی از انتخاب " سیدعبدالوهاب سهل آبادی " به عنوان رییس خانه ایران گفت: اصفهان در این زمینه هم الگوی کشور شد.

استان اصفهان اصفهان ایران بخش خصوصی پرسش و پاسخ دولت صنعت صنعت معدن و تجارت صنعت و معدن مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر