کد خبر: 141167 A

شهردار نجف آباد تاکید کرد:

شهرداری از جمله نهادهای خدمت رسانی است که بودجه های عمومی خود را ازطریق مردم تامین می کند، بنابرین بهترین راهکارو رویکرد برای شهرداری این است که بتواند مشارکت شهروندان رادراجرای پروژه های عمرانی جلب کند.

ایلنا: شهردار نجف آباد، اظهار داشت: تلاش می کنیم با تدوین اصول مشارکت وسرمایه گذاری مردم وبخش خصوصی در پروژه های شهری، شرایط لازم برای خدمت رسانی مطلوب به مردم رافراهم آوریم.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از اصفهان، " مسعود منتظری "، مشارکت شهروندان وبخش خصوصی راباعثرشد وپیشرفت نجف آباد دانست و گفت: شهرداری از جمله نهادهای خدمت رسانی است که بودجه های عمومی خود را ازطریق مردم تامین می کند، بنابرین بهترین راهکارورویکرد برای شهرداری این است که بتواند مشارکت شهروندان رادراجرای پروژه های عمرانی جلب کند.

وی بااشاره به اینکه پروژه هایی نظیرقطارشهری، کشتارگاه صنعتی، ساخت هتل وایجادبازارهاوغرفه های عرضه مستقیم گل وگیاه بامشارکت بخش خصوصی وشهرداری انجام خواهدشد، گفت: شهرداری شرایط مطلوبی رابرای مشارکت شهروندان وبخش خصوصی درساخت پروژه های مختلف شهری نجف آبادایجادکرده است که ازآن جمله می توان به عدم دریافت سهم شهرداری درصدورپروانه ساخت ومباحثی نظیرآن اشاره کرد.

وی ادامه داد: شهرداری شرایطی رادرنظرگرفته است تاشهروندانی که تمایل به ساخت واحدهای مسکونی درمحدوده شهرنجف آباد دارند ازتخفیف های ویژه ای استفاده کنند؛ در این رابطه طی جلسات مختلفی که بین مدیران شهری نجف آباد برگزار شد و با مصوبه شورای اسلامی شهر به این نتیجه رسیدیم که بهمن ماه امسال تا ۲۹ اسفند ماه سال جاری، شهروندانی که برای دریافت پروانه های مسکونی، تجاری و تفکیکی خودبه شهرداری مراجعه کند، از۳۵درصدتخفیف درصدور پروانه برخوردارشوند.

شهردار نجف آباد با اشاره به اینکه مالکینی که تا۳۰دی ماه عوارض نوسازی واحدهای مسکونی خودراپرداخت کنند، جوایزویژه ای به قید قرعه دریافت می نمایند، گفت: خودروسواری، لپ تاپ، دوچرخه، دوربین و… ازجمله جوایزدرنظرگرفته شده برای شهروندان خوش حساب نجف آبادی است.

" منتظری "، با اشاره به فعالیت های عمرانی این شهرگفت: ازسه ماه قبل که دوران جدید مدیریتی درنجف آبادآغازشد، جلسات مختلفی بامسئولان دستگاه های اجرایی مختلف استان مانند شرکت گاز، توزیع برق، اداره کل راه وشهرسازی و…برگزارکرده ایم تابتوانیم پروژه های شهری راباتعامل وسرعت بیشتری انجام دهیم.

" منتظری " همچنین به ساماندهی وضعیت آب های سطحی شهرنجف آباد اشاره کرد وادامه داد: به منظور ساماندهی آب های سطحی درشهر، فعالیت های ویژه ای انجام داده ایم که ازآن جمله می توان به حفرچاه هایی درمیدان بسیج وهمچنین تعبیه کانال هایی دربلوار منتظری شمالی اشاره کرد که باحفراین کانال هادربلوار منتظری شمالی، آب های سطحی بخشی ازشهرنجف آباد به حاشیه شهرنجف آبادمنتقل می شوند.

شهردارنجف آباد بااشاره به اینکه زیباسازی معابر، میادین وفضای شهری یکی ازاولویت های اصلی شهرداری درسال های آینده خواهدبود، گفت: به دنبال آن هستیم تاباطراحی وجانمایی المان های شهری، اقدام به زیباسازی میدان ها، معابروفضاهای شهری نجف آبادکنیم.

" منتظری "، توجه ویژه به آسفالت معابرراه اندازی بازارچه های روز و جمع آوری زباله های شهری را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: امیدواریم بافرهنگ سازی و برنامه ریزی، شرایط ویژه ای برای نظافت وپاکیزگی شهرایجادشود.

اوبابیان اینکه هم اکنون روزانه۱۲۰تن زباله درنجف آبادجابه جامی شود، تصریح کرد: شهرداری اقدام به ایجادایستگاه های جمع آوری موادبازیافتی درسطح شهرکرده وشهروندان می توانند با ارائه اقلام بازیافتی به ایستگاه ها، لوازم التحریر و هدایایی دریافت کنند.

اداره کل راه اصفهان بخش خصوصی بسیج بودجه خدمت رسانی دستگاه های اجرایی زباله شهرداری نجف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر