کد خبر: 146235 A

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری اصفهان تاکید کرد:

از برکات برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان روشن کردن چراغ تعامل بین ادارات مختلف دولتی در استان اصفهان است.

ایلنا: مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه نعمت بخشیدن به دیگری و حسن در اعمال و کار‌ها از مصادیق بارز احسان و نیکوکاری است افزود: یکی از برکات برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان روشن کردن چراغ تعامل بین ادارات مختلف دولتی در استان اصفهان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، احمد جمشیدی، نعمت بخشیدن به دیگری و حسن در اعمال و کار‌ها را از مصادیق بارز احسان و نیکوکاری عنوان کرد و افزود: زمانیکه احسان و نیکوکاری در جامعه توسعه پیدا می‌کند ترویج این اعمال در جامعه عامل بروز تحول در زندگی فردی و اجتماعی افراد و هم‌جنین آرامشی خاص در خانواده‌ا و زندگی روزمره افراد می‌شود.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه کنونی و از زبان هنر می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد، گفت: سینما و رسانه پرکاربرد‌ترین ابزار برای فرهنگسازی در جامعهٔ کنونی است و در این راستا تعمیم مفاهیم ارزشمند دینی و اسلامی با استفاده از این قالب هنری می‌تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در ادامه به کارکرد‌ها و نقش تاثیرگذار جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در خصوص ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه اشاره کرد و افزود: این جشنواره از اولین دوره برگزاری تاکنون در راستای تعمیم مفاهیم ارزشمند دینی در قالب هنر در جامعه تاثیر قابل توجهی داشته است.

وی کشف استعداد‌های ناب فیلم‌سازان در حوزهٔ ترویج مفاهیم انسانی و ایجاد زمینه ارتباط خیریه‌‌ها با مردم و مردم با خیریه‌ها را نیز از دیگر کارکردهای جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان عنوان کرد و افزود: اصفهان یکی از قطب‌های بزرگ خیریه‌ها و اقدامات عام‌المنفعه کشور است و در این راستا فعالیت جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در این استان امری ضروری است.

جمشیدی با بیان اینکه اداره کل فرهنگی و اجتماعی استانداری اصفهان تمام توان خود را برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان به کار گرفته است، افزود: در این راستا این اداره کل با ارسال نامه‌ای تمام ادارات و نهادهای استان اصفهان را برای مشارکت در برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشنواره حسنات فراخوانده است.

وی اضافه کرد: از آنجایی که موضوع جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان خیر و نیک اندیشی است اکثر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی استان اصفهان همکاری خود را برای جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اعلام کرده‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه همکاری تمام نهادهای دولتی و مردمی برای برگزاری این جشنواره ضروری است، اظهار داشت: یکی از برکات برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان روشن کردن چراغ تعامل بین ادارات مختلف دولتی در استان اصفهان است.

اجتماعی و فرهنگی احسان و نیکوکاری استان اصفهان اصفهان ترویج فرهنگ جامعه خانواده رسانه زندگی روزمره فرهنگی و اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر