کد خبر: 154590 A

سه عضو بدن جوان اصفهانی پس از مرگش به بیماران نیازمند اهدا شد.

ایلنا: بنا براعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با هماهنگی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، قلب، کبد وکلیه هاشم سهراب پور جوان ۳۱ ساله ای که دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش به سه بیمار نیازمند اهدا گردید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان گفت: پس از تایید مرگ مغزی و جلب رضایت خانواده این جوان، یک کلیه وی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و قلبش در مرکز آموزشی درمانی شهید چمران به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

گفتنی است کبد نامبرده نیز جهت پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شده است.

اصفهان بیمارستان خانواده دانشگاه علوم پزشکی روابط عمومی قلب مرگ جوان جوانی مرگش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر