کد خبر: 156834 A

ستاد مرکزی اسکان فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

در تعطیلات نوروز سال ۹۳ و در فاصله زمانی روزهای ۲۷ اسفندماه سال ۹۲ لغایت پایان روز ۱۳فروردین ماه جاری، مدارس استان اصفهان پذیرای تعداد ۱۲۸ هزار و ۴۶۶ خانوار مسافرین فرهنگی درقالب ۶۴۲ هزار و ۳۳۲ نفر بود.

ایلنا: مسوول اطلاع رسانی ستاد مرکزی اسکان فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در فاصله زمانی روزهای ۲۷ اسفندماه سال ۹۲ لغایت پایان روز ۱۳ فروردین ماه جاری، تعداد ۱۱ هزار و ۲۶۵ کلاس درس در قالب یک هزار و ۱۵۰ مدرسه در سطح استان اصفهان، پذیرای مسافرین فرهنگی بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، حمیدرضا سیاحیان افزود: در تعطیلات نوروز سال ۹۳، مدارس استان اصفهان پذیرای تعداد ۱۲۸ هزار و ۴۶۶ خانوار مسافرین فرهنگی درقالب ۶۴۲ هزار و ۳۳۲ نفر بود.

مسوول اطلاع رسانی ستاد مرکزی اسکان فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: همچنین در این مدت، تعداد ۷۷ هزار و ۸۰ خانوار مسافرین فرهنگی درقالب ۳۸۵ هزار و ۴۰۰ نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان شهر اصفهان پذیرش شده و در مدارس اسکان یافتند.

اداره کل آموزش و پرورش استان استان اصفهان اصفهان تعطیلات نوروز مدرسه ستاد فرهنگیان مرکزی اسکان مدارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر