کد خبر: 162112 A

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

میزان کمک های مردمی به کمیته امداد اصفهان در قیاس با سال ۹۱،۴۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته در مجموع ۷۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون تومان کمکهای مردمی جمع آوری شده است گفت: ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال گذشته در بخش زکات جمع آوری شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن بیش از دو برابر رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ مهدی مجلس آرا میزان کمک‌های مردمی به این نهاد را ۴۰ درصد بیش از سال ۹۱ عنوان کرد و افزود: ۱۲ میلیارد تومان از طریق طرح اکرام ایتام و مابقی از صدقات و کمک‌های امانی و کمک‌های مردمی شامل کالا و نیز جشن نیکوکاری و عاطفه‌ها جمع آوری شده است.
وی اظهار داشت: در جشن نیکوکاری سه میلیارد و ۵۵ میلیون تومان جمع آوری شد که ۱۵۷ درصد رشد داشته است.
مجلس آرا تصریح کرد: یک میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان در جشن عاطفه‌ها جمع آوری شده است که این رقم در مقایسه با سال ماقبل ۱۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

استان اصفهان اصفهان جشن نیکوکاری رشد کمک های مردمی کمیته امداد جمع افزایش میلیارد آوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر