کد خبر: 162740 A

رئیس شورای استان اصفهان:

امروز در کشورهای در حال توسعه، شهر‌ها نشان دهنده بسیاری از تضاد‌ها هستند.

برگزاری کنگره مدیریت شهری زمینه ساز تعامل و ایجاد ارتباط موثر بین شورا‌هاست.

به گزارش ایلنا، عبداله کیانی، رئیس شورای استان اصفهان و عضو شورای راهبردی این کنگره با اشاره به برگزاری نخستین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر‌ها که قرار است اردیبهشت سال ۹۳ با حضور مدیران ملی و منطقه‌ای و بیش از هزار نفر از اعضای شورای شهر کشور، در منطقه شمال کشور برگزار شود گفت: امروز در کشورهای در حال توسعه، شهر‌ها نشان دهنده بسیاری از تضاد‌ها هستند.
وی افزود: مدیریت شهری باید بتواند به این چالش‌های توسعه‌ای جواب دهد و هدف آن باید تقویت شهر‌های بزرگ و کوچک در جهت رسیدن به توسعه انسانی شامل رشد اقتصادی، کیفیت محیطی، کاهش فقر باشد.
کیانی ادامه داد: برگزاری اینگونه کنگره‌ها می‌تواند در راستای توسعه برنامه‌های کشور نقش موثری داشته باشد و مطمئنا شوراهای اسلامی باید از برگزاری این کنفرانس‌ها پشتیبانی و حمایت کنند.
رئیس شورای استان اصفهان با اشاره به اهمیت برگزاری چنین کنگره‌هایی در حوزه مدیریت شهری تصریح نمود: یکی از مسائل اساسی در سر راه حرکت شورا‌ها عدم ارتباط مناسب سازمانی بین آن‌هاست. هر چند قانونگذار با تعریف جایگاه شوراهای فرا دست سعی کرده است تا حلقه ارتباط شورا‌ها از سطح روستا تا عالیترین سطح آن یعنی شورای عالی استان‌ها را ایجاد و حفظ کند اما هر کدام از شوراهای پایه و فرا دست نهادهای مستقل حقوقی هستند و شیوه تعامل، ارتباط و نظارت آن‌ها بر یکدیگر به صورت کارا و موثر تبیین نشده است.
رئیس شورای استان اصفهان نقش این کنگره برای رفع این مشکل را نیز اینگونه عنوان کرد: برگزاری این کنگره می‌تواند زمینه تعامل و ایجاد ارتباط موثر بین شورا‌ها را به منظور کسب تجربه، یادگیری نوآوری‌ها و خلاقیت‌های یکدیگر فراهم سازد امری که به نظر می‌رسد انجام آن به شدت مورد نیاز شوراهاست.
وی افزود: با توجه به اینکه این کنگره با نگاه کاملاً تخصصی و با حضور اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، تربیت مدرس، و اساتید خارجی برگزار می‌شود. وظایف شهرداری‌ها، در جهان روز به روز گسترده‌تر می‌شود و شهرداری‌ها به عنوان نهادهای مدنی، عمومی و غیر انتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده می‌گیرند. بدین ترتیب وظایفی که بر دوش دولت‌ها قرار داشت به این نهادهای مدنی واگذار می‌شود. آینده تحولات مدیریت شهری در ایران نیز به سمت واگذاری وظایف بیشتر به شهرداری‌ها به پیش می‌رود. امری که در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در این میان ارتباط میان شوراهای شهر بعنوان رکن تصمیم گیری و نظارت و شهرداری‌ها به عنوان متولی اجرای تصمیمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
عضو شورای راهبردی این کنگره ادامه داد: بنابراین همسو شدن شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی در یک زنجیره تعاملی مناسب می‌تواند در ارتقای کارایی و اثر بخشی مدیریت شهری نقش حیاتی ایفا کند.
رئیس شورای استان اصفهان یاد آور شد: برگزاری اینگونه کنفرانس‌ها و سمینار‌ها و استفاده از نظرات تخصص و کار‌شناسی بدون شک تاثیری مهم در افزایش این تعامل و همسویی دارد.
وی برخی چالش‌های اساسی در پیش روی شوراهای اسلامی را عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورا، کمبود اعتبار و منابع مالی مناسب جهت توسعه و پیشبرد برنامه‌ها، تاثیر پذیری شورا از حرکت‌ها و جریان‌های سیاسی و چالش در حفظ استقلال شور، نبود بستر‌های لازم جهت ایجاد ارتباط مناسب بین شوراهای پایه، شهرستان، استان، و عالی استان‌ها، نبود بسترهای حقوقی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی در جهت حرکت به سمت توسعه وظایف و اختیارات شورا‌ها به منظور تحقق مدیریت‌های محلی کارآمد عنوان کرد.
کیانی ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی به منظور تقویت حرکت شورا‌ها، ایجاد بستر اطلاعاتی لازم است. این بدان معناست که همواره باید جریان مستمر و پایدار اطلاعات، تبادل تجرب‌ها، انتقال نظرات، و بازخورد آن‌ها بین مدیران ملی و محلی برقرار باشد. توسعه این گفتمان را با کار اساسی برای برون رفت از بسیاری مشکلات و چالش‌های پیش روی شورا‌ها باشد.
رئیس شورای استان اصفهان اضافه کرد: متاسفانه نبود این جریان مبادله اطلاعاتی باعثشده است تا اعتقاد لازم و درک متقابل بین سطوح محلی و ملی دچار مشکل و اشکال گردد. توسعه فضای گفتگو شرط لازم برای تقویت شورا‌ها به عنوان نهادهای محلی و کاهش بار مشکلات و حل مسائل کشور در سطح ملی است.
کیانی برگزاری این گونه کنفرانس‌ها را فضای مناسبی دانست که مدیران ملی و اداره کنندگان محلی خارج از فضای سیاسی و در یک فضای علمی و دوستانه به بررسی نظرا ت یکدیگر بپردازند و زمینه برای گسترش درک متقابل از یکدیگر افزایش یابد.
رئیس شورای استان ایلام در خصوص بخش گردشگری که در این کنگره برای میهمانان در نظر گرفته شده گفت: امروزه نقش مثبت و تعیین کننده شهر‌ها، در توسعه بسیاری از کشور‌ها چشمگیر است. شهر‌ها از رهگذر کارکردهای مهم تولیدی و خدماتی کمک به رشد اقتصادی کشورهای رو به توسعه می‌کنند در بسیاری از کشور‌ها بیش از دو سوم تولید ملی برعهده شهرهاست. یکی از زمینه‌های موثر در توسعه اقتصادی شهری، گسترش صنعت توریسم و گردشگری است. صنعتی که با کمترین سرمایه گذاری بیشترین بازده را نصیب شهر می‌کند.
کیانی تصریح نمود: توسعه زیرساختهای صنعت توریسم از جمله ایجاد هتل‌ها، پارک‌ها، فضای تفریحی، فرهنگی و گردشگری، تسهیل شبکه حمل و نقل عمومی می‌تواند در حوزه اقتصاد شهری اثری دو جانبه داشته باشد یکی آنکه باعثورود گردشگران و به طبع رونق اقتصادی شهر گردد و دیگری آنکه زندگی افراد بومی شهر را به لحاظ دسترسی به تسهیلات شهری اسان می‌کند. امروزه با توجه به صنعت توریسم یکی از الویت‌های توسعه کشورهاست.
عضو شورای راهبردی این کنگره اهمیت نشست‌های تخصصی و علمی بر عملکرد شورای‌های سراسر کشور مثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: بدون شک برگزاری همایش‌ها؛ نشست‌ها و جلساتی از این قبیل باعثانتقال تجربیات سازنده و موثرشورا‌ها و شهرداری‌ها و افزایش کیفیت تصمیم گیری و عملکرد کاری ان‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: مطمئنا هر حرکت برای پایداری و اثر بخشی مناسب نیازمند این است که بر اساس اصول علمی، کار‌شناسی و تخصصی حرکت و رفتار نماید. شورا‌ها نیز بعنوان بزرگ‌ترین نهاد مردمی غیر دولتی در ایران از این امر مستثنی نیست امیدواریم این جلسات کار‌شناسی، علمی و تخصصی ادامه یابد و باعثبرکات بیشتر برای نظام شورایی کشور شود.

قابل ذکر است این کنگره دو روزه همراه با کارگاه‌های آموزشی و بر اساس چهار محور اصلی مدیریت شهری، مدیریت شهرسازی، مدیریت شهر الکترونیک، مدیریت توسعه شهری پیشرفته، مختص اعضای شورای اسلامی شهر‌ها، شهرداران و فعالان در این عرصه در برنامه ریزی گردیده است.
گفتنی است در همین راستا مقرر شود به کلیه اعضای شرکت کننده در این کنگره ۸ گواهینامه تخصصی به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت رنگی، با کد شاخص یکتا و هولگرام امنیتی، تندیس بلورین کنگره و لوح یادبود کنگره اعطا شود.

اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان استقلال اعضای شورای اسلامی شهر ایران حمل و نقل عمومی خلاقیت شاخص کشورهای در حال توسعه گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر