کد خبر: 164166 A

در طرح کنترل و نظارت بر صنوف؛

در راستای طرح تشدید ارتقاء‌ امنیت اجتماعی و کنترل واحدهای صنفی، ساماندهی و نظارات بر صنوف در سطح استان اصفهان، از ۷۸ واحد صنفی بازدید به عمل آمد و متصدیان در محل مورد توجیه، ارشاد، آموزش و مورد آگاه سازی قرار گرفتند.

در پی بازدید از ۷۸ واحد صنفی در سطح استان اصفهان، ۳۱ واحد صنفی متخلف تعطیل شدند.
به گزارش ایلنا، رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اظهارداشت: در راستای طرح تشدید ارتقاء‌ امنیت اجتماعی و کنترل واحدهای صنفی، ساماندهی و نظارات بر صنوف در سطح استان اصفهان، از ۷۸ واحد صنفی بازدید به عمل آمد و متصدیان در محل مورد توجیه، ارشاد، آموزش و مورد آگاه سازی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ سرهنگ «اکبر عاصمی» از پلمب ۳۱ واحد صنفی متخلف در طرح مذکور خبر داد و گفت: در همین زمینه به ۴۲ واحد صنفی دیگر نیز به دلیل ارتکاب یکسری تخلفات اخطار داده شد که در صورت عدم توجه به تذکرات پلیس و رعایت نکردن مقررات با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

استان اصفهان اصفهان رئیس پلیس کنترل و نظارت واحد امنیت صنفی تخلفات متخلف صنوف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر