کد خبر: 186880 A

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان تأکید کرد:

با توجه به مزایا و منافع سامانه‌های pacs و filmless راه اندازی آن در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌های دانشگاه حائز اهمیت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در سومین جلسه کمیته راهبردی توسعه محتوا و کاربرد بر پیگیری جدی پروژه‌های حوزه سلامت الکترونیک تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حسین سیستانی افزود: با توجه به اهمیت طرح های ارائه شده باید شرح خدمات سامانه های Pacs در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های دانشگاه و Filmless خدمات تصویربرداری پزشکی با جدیت پیگیری شود.

وی پس از ارائه شرح وظایف پیشنهادی این طرح توسط اعضا کمیته، ‌ اقدام به بررسی آن کرده و اعلام کرد: شرح وظایف به مدت یکسال به صورت آزمایشی اجرا و در صورت نیاز پس از یکسال بازنگری خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان کمیته محتوا و کاربرد را مسئول پیگیری این مسئله و انجام بازنگری دانست.

وی اظهار داشت: همچنین لازم است شرح خدمات ارائه شده جهت ورود به مراحل اجرایی با دقت بیشتر ویرایش شده و منابع ملی آن به صورت کامل و واقع بینانه مشخص شود.

حسین سیستانی تصریح کرد: کاهش بازه‌ی زمانی پروژه تا حد ممکن و به صورت منطقی موجب تسریع در انجام آن و حصول نتیجه بهتر خواهد شد.

وی در خصوص مشکل دستگاه های استان با پهنای باند مخابرات، ‌ خاطر نشان کرد: با اعلام پهنای باند مورد نیاز دستگاه ها توسط کمیته زیرساخت و تشکیل جلسه‌ای با مخابرات ‌این مشکل مرتفع خواهد شد.

معاون استاندار اصفهان همچنین حضور کمیته سلامت نظام صنفی رایانه، بخش خصوصی حوزه سلامت علوم پزشکی، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری، دفتر فناوری اطلاعات، ‌کمیته ها و دستگاه های متولی امر را جهت بررسی کارشناسی طرح حوزه سلامت لازم دانست.

استان اصفهان اصفهان الکترونیک بودجه بیمارستان رایانه سلامت علوم پزشکی فناوری اطلاعات کارشناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر