کد خبر: 187874 A

استاندار اصفهان تاکید کرد:

اطلاع رسانی دقیق و شفاف ازقوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی به مخاطبین یک امر مهم است چرا که اگرخدمات انجام شده و اقدامات سازمان به نحو احسن به مردم اطلاع رسانی شود، می‌توان رضایت مردم و بیمه‌شدگان این سازمان را جلب کرد.

استانداراصفهان در دیدار با مدیر کل و مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان؛ ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی گفت: خوشبختانه با فعالیت‌های صورت گرفته در تامین اجتماعی استان شکایات‌های مردم از این سازمان بسیار کم شده است که این امر نشان دهنده رشد کمی وکیفی خدمات و مدیریت خوب هر دو قسمت بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، رسول زرگر‌پور ادامه داد: اطلاع رسانی دقیق و شفاف از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی به مخاطبین یک امر مهم است چرا که اگر خدمات انجام شده و اقدامات سازمان به نحو احسن به مردم اطلاع رسانی شود می‌توان رضایت مردم وبیمه شدگان این سازمان را جلب کرد.

وی در ادامه به خدمات جدید سازمان ازجمله حرکت به سمتIT و لیست اینترنتی اشاره و گفت: اینگونه خدمات در استان لازم و در راستای طرح حجم ترافیک وبسیاری دیگر ازموارد مشابه موثر خواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به گزارشی ازعملکرد و اقدامات این سازمان در سال ۹۲گفت: سازمان تامین اجتماعی درراستای خدمت به مردم خصوصامخاطبین خود توانسته است رضایت نسبی مردم را جلب و ازهیچ خدمتی دراین راستا دریغ نکند.

علی اصغردادخواه، به افزایش چمشگیر بیمه شدگان در این استان اشاره کرد و افزود: درمقایسه نسبت به سال قبل رشدافزایش بیمه شدگان درسال۹۳ و ۹۲ بسیارحائزاهمیت بوده است ۰

مدیرکل تامین اجتماعی استان بااشاره به حرکت به سمت وسوی ITوارائه خدمات به صورت غیرحضوری گفت: اداره کل تامین اجتماعی استان امکان پرداخت لیست به صورت غیر حضوری واینترنتی، راه اندازی شعبه جدید(۶ اصفهان) درشمال شهر اصفهان، طرح دفترچه‌های درمانی به صورت کارت هوشمند، افزایش شعب اقماری، پرداخت به موقع حقوق مستمری بگیران، همکاری خوب سازمان با کارفرمایان درخصوص تقسیط بدهی وتفویض خدمات به دفاترپیش خوان وکارگزاری اقدامات زیربنایی مطلوبی فراهم کرده است.

در ادامه این دیدار، مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به درمان مستقیم وغیرمستقیم افزود: کلیه بدهی‌های طرف قرارداد با این سازمان ازجمله بدهی‌های بیمارستان‌ها، داروخانه هادر سال گذشته پرداخت شده است.

علی اعتصام‌پور؛ نوید داد شورای هماهنگی بیمه درمان و سلامت تشکیل و در راستای درمان استان تصمیمات متمرکز اتخاذ شود.

استان اصفهان اصفهان بیمارستان تامین اجتماعی ترافیک حقوق درمان رشد سازمان تامین اجتماعی قوانین و مقررات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر