کد خبر: 190752 A

یک کارشناس اقتصادی:

نقش حکومت‌ها و توسعه نهادهای دموکراسی در ایجاد خلاقیت و ابتکار و استقلال فکری درنیروی کار و به ویژه درجوانان را نباید فراموش کرد.

رضا برادران اصفهانی افزود: برای رسیدن به توسعه اقتصادی و علمی ما باید ازدوران دبستان شروع کنیم. بنابراین تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور از شرایط اصلی توسعه اقتصادی است، هرچند نقش حکومت ها و توسعه نهادهای دموکراسی درایجاد خلاقیت وابتکارواستقلال فکری درنیروی کاروبه ویژه درجوانان را نباید فراموش کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، وی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی است، افزود: پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی آن است که در توسعه اقتصاد ملی رویکرد جهانی داشته باشیم و با تشخیص مزیت های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه یی و جهانی و ارائه اطلاعات لازم به بخش خصوصی، این نکته را معلوم کنیم که منافع بلندمدت بخش خصوصی هنگامی تامین می شود که سرمایه گذاری ها در بخش هایی باشد که مزیت نسبی اقتصاد کشور در آنهاست.

برادران با تاکید براینکه نمی توان انتظارداشت توسعه اقتصادی بدون احراز جایگاهی مناسب در روابط اقتصادی بین المللی و بدون حضور در بازارهای منطقه یی و جهانی امکان پذیر باشد، ادامه داد: ما باید در تدوین راهبرد توسعه اقتصادی باید جایگاه اقتصاد کشور را دراقتصاد جهانی به دقت شناسایی کنیم و درمسیری گام برداریم که «مکملی» برای کشورهای پیشرفته صنعتی و «رقیبی» سرسخت برای کشورهای در حال توسعه باشیم و این همه ممکن نیست مگربا توسعه سیاسی و استقرار روابط بین الملل مناسب در صحنه جهانی.

برادران اذعان داشت: توسعه اقتصادی مساله بسیار پیچیده یی است اما متاسفانه در کشور ما به مساله بسیارساده یی تبدیل شده است. به بیان دیگر، علت توسعه نیافتگی را دخالت دولت در امور اقتصادی می دانیم و راه حل آن را هم خصوصی سازی به همراه سرمایه گذاری خارجی می پنداریم. بدیهی است با چنین نگرشی ساده به مساله یی به این پیچیدگی، نمی توان به توسعه اقتصادی دست یافت.

به اعتقاد این وارد کننده اصفانی لازمه رشد و توسعه اقتصادی آن است که دست اندرکاران اموراقتصادی دربخش خصوصی نگران عدم امنیت اقتصادی نباشند وبه صلاحیت های علمی ومدیریتی مسوولان کشورباورداشته و به سلامت و امانت مدیران ارشد نظام اعتقاد داشته باشند و یقین کنند نهادهایی مستقل و آگاه بر عملکرد هیات حاکمه نظارت کامل دارند و منافع ملی را به بهترین وجه حفظ می کنند.

آموزش و پرورش استقلال اقتصاد اقتصاد کشور بخش خصوصی خلاقیت دموکراسی سرمایه گذاری سلامت کشورهای در حال توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر