کد خبر: 201563 A

در نشست صنعتگران با مدیران مالیاتی استان اصفهان مطرح شد:

صنعتگران توانایی تشخیص هویت جعلی معامله گران و شرکت‌های سوری را ندارند و جرایمی ناخواسته به گردن آن‌ها افتاده است، باید برای تشخیص شرکت‌های سوری راهکاری اندیشیده و درباره آن‌ها به تولیدکننده، اطلاع رسانی شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درنشست تعدادی از صنعتگران و اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با مدیران اداره کل مالیاتی گفت: یکی از موارد، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بود که بر طبق آن، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام، جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج کرده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم کنند که عدم اجرای این اصل باعثرد دفا‌تر مالیاتی و جریمه مودی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت پایلوت از سال ۸۷، گفت: پیشنهاد صنعتگران به اداره مالیاتی این بود که دفا‌تر تا سال ۹۲ پذیرفته شوند و برای بعد از آن هم با همفکری اداره مالیاتی و، تشکل‌ها و تولیدکنندگان راهکاری برای رفع این موضوع اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان خواستار اجرای قانون بدون عطف به ماسبق شدند، اظهار داشت: صنعتگران معتقدند امروز به دلیل خرید و فروش با کسانی جریمه شده‌اند که در زمان معامله، ممنوع المعامله نبوده‌اند.

وی افزود: صنعتگران توانایی تشخیص هویت جعلی معامله گران و شرکت‌های سوری را ندارند و جرایمی ناخواسته به گردن آن‌ها افتاده است، باید برای تشخیص شرکت‌های سوری راهکاری اندیشیده و درباره آن‌ها به تولیدکننده اطلاع رسانی شود.

سهل آبادی، با بیان اینکه کمبود آموزش در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و فراگیر نشدن این قانون از موارد دیگری بود که صنعتگران به آن اشاره کردند، عنوان کرد: متاسفانه در استان نیروی انسانی زیادی که به طور کامل با این قانون آشنایی داشته باشند، وجود ندارد.

وی گفت: در زمانی که مشکلات زیادی سر راه صنعتگران وجود دارد، انتظار می‌رود که قوانین با در نظر گرفتن شرایط اجرا شوند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید در اخرین حلقه زنجیر تولید و توزیع دریافت شود، گفت: یک پیشنهاد اینست که اصناف مالیات عملکرد پرداخت نکنند اما مالیات ارزش افزوده از آن‌ها دریافت شود.

با افراد سود جو که مدرک سازی می‌کنند برخورد قانونی شود

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان هم در این جلسه با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی با عنوان هم اندیشی می‌تواند به حل مسایل مالیاتی کمک کند گفت: دو معاونت در این اداره کل وجود دارد که یکی به مالیات‌های مستقیم و دیگری به ارزش افزوده می‌پردازد و برای این معاونتف فاکتور خرید و فروش بسیار مهم است.

مراد امیری با اشاره به سودجویی بعضی افراد مدرک ساز گفت: بعضی افراد سودجو با مراجعه به شرکت‌ها، اقدام به ارایه و ساخت مدرک جعلی می‌کنند که باید با آن‌ها برخورد صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بعضی اختیارات درحوزه اصفهان نیست، پیشنهاد کرد: جلسه‌ای دراداره کل مالیاتی با حضور مدیران و معاونان اداره و صنعتگران برگزار شود تا مسایل دو طرف بیان شود.

وی وعده داد: ساختاردو معاونت را با هم مرتبط می‌کنیم تا مساعدت‌های قانونی در هر دو بخش صورت گیرد و در سال جاری در این خصوص اصلاحاتی انجام می‌دهیم.

امیری، با بیان اینکه گاهی پذیرش بعضی دفا‌تر برای همکاران ما مسوولیت دارد، گفت: پرونده‌ها باید بررسی شوند و به منظور بررسی دقیق‌تر دفا‌تر حوزه صنعت و معدن، خانه می‌تواند نماینده‌ای را جهت نظارت معرفی کند.

وی گفت: حساب تولیدکنندگان از متخلفا جداست و اداره مالیاتی قصد آزار تولیدکنندگان را ندارد و بنده و اقای سهل آبادی طی نشستی مسایل را حل می‌کنیم.

استان اصفهان اصفهان ایران تشخیص هویت خرید و فروش صنعت معدن و تجارت صنعت و معدن مالیات مشکلات نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر