کد خبر: 201894 A

به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر:

۸۰ درصد از باغات براآن جنوبی در شرق اصفهان که سطحی حدود۳۴۰هکتار را به خود اختصاص می‌دهد، دچارخشکسالی شدید شده است.

باتوجه به خشکسالی‌های چند سال اخیر در اصفهان و کمبود آب برای مصارف کشاورزی به خصوص در منطقه شرق اصفهان امسال حدود ۸۰ درصد باغات در منطقه براآن جنوبی دچار خشکسالی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مسئول جهاد کشاورزی براآن جنوبی اظهار داشت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کمبود آب برای بخش کشاورزی، امسال شاهد خشک شدن حدود ۸۰ درصد از باغات در این منطقه هستیم که سطحی حدود۳۴۰هکتار را به خود اختصاص می‌دهد.

داوری افزود: این امر باعثکاهش محصولات باغی در منطقه شده و شدت بی‌آبی در باغات واقع در روستاهای روران، اندلان، رحیم آباد، چم، کروه، شیدان به وضوح دیده می‌شود.

وی بیان داشت: برای کمک به کشاورزان و باغداران این منطقه برای جبران خسارت خشکسالی اخیر، باغات مذکور توسط کار‌شناس باغبانی این مرکز مورد یررسی و بازدید قرار گرفت و لیست باغات خسارت دیده برای مساعدت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان ارسال شد.

اصفهان بخش کشاورزی جهاد کشاورزی خشکسالی کشاورزی درصد شرق جنوبی باغات براآن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر