کد خبر: 208897 A

با ابلاغ دادستان اصفهان:

دادستان اصفهان طی ابلاغی و به درخواست مدیرکل زندان‌های استان سرکار خانم شفیعی را به عنوان دادیار ناظر بر زندان نسوان و کانون اصلاح و تربیت معرفی کرد.

رحیمی؛ دادستان اصفهان درپی انتقال زندان جدید نسوان به محل جدید و وجود کانون اصلاح و تربیت در مجاورت آن با درخواست مدیرکل زندان‌های استان مبنی برحضور یک دادیار ناظر بصورت مجزا در این دو مرکز - ضمن موافقت با این درخواست سرکار خانم شفیعی رابه عنوان دادیار ناظر زندان معرفی کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، در بخشی از این ابلاغ آمده است: با توجه به انتقال بند نسوان به کانون اصلاح و تربیت و حسب درخواست مدیر کل زندان‌های استان متضمن استقرارقاضی ناظر زندان در محل مذکور بدینوسیله به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در روزهای دوشنبه هرهفته ضمن استقرار در مرکز مذکورنسبت به ایفای وظایف مرتبط با قضات ناظر زندان در مورد مددجویان بند نسوان و کانون اصلاح و تربیت و بررسی موضوعات ومشکلات ورفع آن یا انعکاس آن‌ها در صورت نیاز اقدام فرمائید.

اصفهان زندان معرفی کانون اصلاح دادستان تربیت ناظر دادیار نسوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر