کد خبر: 208903 A

عضو انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

توجه به سبک معماری ایرانی اسلامی در هویت اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی تاثیر بسزایی دارد.

عضو انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: اصفهان تلالو معماری ایرانی اسلامی در دوران مختلف بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مهدی شیخ سجادیه گفت: اصفهان در دوران قبل ز ورود اسلام به دومحله دردشت و جویباره محدود بود و از جذابیت‌ها و ویژگی‌های خاصبی برخوردار نبود.

وی افزود: با ورود اسلام به اصفهان این شهر رونق گسترده‌ای پیدا کرد و با همکاری و حضور مردم در زمینه‌های فرهنگی و عمرانی پیشرفت نمود و بناهایی نظیر بازار به عنوان قطب اقتصاد، مکتب به عنوان قطب علم و دانش و کاروانسرا به عنوان قطب گردشگری احداثشد.

شیخ سجادیه ادامه داد: اصفهان در دوران تاریخی مختلف از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و در سه قرن ده، دوازده و هفده به عنوان پایتخت انتخاب شد که در هر دوره‌ای بناهای قابل توجه و ارزشمندی خلق شده است.

وی ادامه داد: نشانه‌های فرهنگ و تمدن اسلامی در بناهای اصفهان در دوران مختلف معماری اصفهان مشهود بوده است و آثار برجای مانده از آن دوران قابل توجه است.

مهدی شیخ سجادیه با اشاره به اینکه در حال حاضر باید بررسی نماییم به چه میزان در بناهای نوساز به سبک معماری اصفهان توجه شده است، گفت: لازم است در این زمینه نشست‌های مختلف آموزشی و پژوهشی برگزار شود.

عضو انجمن انبوه سازان استان اصفهان تصریح کرد: توجه به سبک معماری ایرانی اسلامی در هویت اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی تاثیر بسزایی دارد.

استان اصفهان اصفهان اقتصاد ایران اسلامی پایتخت علم و دانش فرهنگ و تمدن گردشگری معماری دوران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر