کد خبر: 208984 A

رییس بهزیستی کشور در اصفهان عنوان کرد:

طبق بررسی‌های انجام شده ۱۹ تا ۲۵ درصد از فعالیت‌هایی که بر عهده بهزیستی است کم فایده می باشند و لازم است این مسئله در بهزیستی‌های استان‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

رییس بهزیستی کشور، با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور در حال نوسازی است، اظهار داشت: باید برنامه‌ها، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سازمان بهزیستی بعد از ۳۰ سال به روز و جدید شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، همایون هاشمی افزود: زمان ثابت کرده است که سازمان‌ها پس از گذشت زمانی از فعالیت هایشان، فرسوده شده و تاثیر خود را از دست می‌دهند و ضروری است برای جلوگیری از فرسودگی، سازمان نوسازی و فکرهای جدید وارد آن شود.

وی اشاره ای به ارائه ۱۵۹ خدمت در بهزیستی نمود و اضافه کرد: طبق بررسی‌های انجام شده ۱۹ تا ۲۵ درصد از فعالیت‌هایی که بر عهده بهزیستی است کم فایده می باشند و لازم است این مسئله در بهزیستی‌های استان‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی در بخشی از صحبت‌های خود به بحثمشارکت‌های معنوی مردم اشاره کرد و افزود: باید مشخصه‌ای برای مددکاران بهزیستی تعریف شود و از خبرگان که خواهان مدد رساندن به نیازمندان هستند، کمک‌گرفته شود. وی افزود: اخیرا ظرفیت‌های جدیدی در بهزیستی ایجاد شده است که به نوعی کار توسعه‌ای سازمان را به بلوغ می‌رسانند.

این مقام مسئول اشاره ای به چارت سازمانی کرد و افزود: دو قائم مقام در بخش مشارکت‌ها و دیگری در بخش توانمندسازی مردمی منصوب شده‌اند که بخش توانمندسازی مردمی به امور مسکن، اشتغال و حمایت‌های مردمی می‌پردازد.

گفتنی است در خاتمه این همایش که با هدف بحثو تبادل نظر، کارگروه های اشتغال، مسکن، مشارکت های مردمی و مراکز غیردولتی با حضور معاونین مشارکت های مردمی ادارات بهزیستی استان های سراسر کشور برگزار شد، از کتاب " دانشگاه در نظام جامع اشتغال و کارآفرینی " رونمایی شد.

اشتغال اصفهان بهزیستی مسکن کشور سازمان رییس مردمی بررسی سند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر