کد خبر: 213432 A

در ۶ ماه نخست امسال، ۳۱۱ میلیون تومان زکات در قالب واجب، مستحبی و محرومین در شهرستان گلپایگان جمع‌آوری شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) گلپایگان، با بیان اینکه طی ۶ ماه نخست امسال ۳۱۱ میلیون تومان زکات در قالب واجب، مستحبی و محرومین در شهرستان گلپایگان جمع آوری شده است، لذا پیش بینی می‌شود تا پایان سال به مرز ۵۰۰ میلیون تومان برسد، تصریح کرد: تعاملات برون سازمانی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی زمینه ساز استقبال بیشتر مردم به پرداخت زکات به کمیته امداد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از گلپایگان، سید رسول محمدیان اظهار کرد: دو هزار و ۱۳۸ خانوار عادی و یک هزار و ۳۸۱ خانوار طرح شهید رجایی تحت حمایت کمیته امداد حضرت امام‌ گلپایگان قرار دارند که جمعاً ۳۵۰۰خانوار و ۴۹۰۰ نفر می‌شوند.

وی با بیان اینکه ۸۸ خانوار که سرپرست خانواده آنان در زندان به سر می‌برد تحت حمایت کمیته امداد گلپایگان هستند، افزود: طی ۶ ماه نخست امسال ۳۹۸ میلیون ریال در قالب مستمری ماهانه و کالا به خانواده‌های زندانیان پرداخت شده است.

مدیرکمیته امدادامام خمینی(ره) گلپایگان اظهارداشت: تعداد۱۵۸ یتیم تحت حمایت کمیته امداد هستند که توسط ۵۲۰ حامی حمایت می‌شوند، که طی ۶ماهه سال جاری مبلغ ۱۰۴ میلیون تومان کمک نقدی ازسوی حامیان پرداخت شده است.

محمدیان افزود: سرانه پرداختی به هریتیم مبلغ ۹۵هزارتومان بوده که از سوی حامیان ماهانه به حساب ایتام واریزمی شود.

وی بیان کرد: طی ۶ ماه نخست امسال ۱۶۳ مورد وام خودکفایی در قالب یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان طرح امدادی، و بانکی با سود ۴درصد و اقساط بلند مدت به مددجویان اعطا شده است.

وی بیان کرد: طی ۶ ماه نخست امسال ۱۵۱ مورد اعطای وام در قالب کارگشایی، متفرقه و ازدواج به مبلغ ۲۳۶ میلیون تومان به مددجویان پرداخت شده است، تصریح کرد: سرانه وام اشتغال زایی ۵میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان بوده است که بستگی به ایجاد طرح اشتغال وام اعطا می‌شود.

محمدیان با بیان اینکه طی ۶ ماه نخست امسال ۳۱۱ میلیون تومان زکات در قالب واجب، مستحبی و محرومین در شهرستان گلپایگان جمع آوری شده است، لذا پیش بینی می‌شود تا پایان سال به مرز ۵۰۰ میلیون تومان برسد، تصریح کرد: تعاملات برون سازمانی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی زمینه ساز استقبال بیشتر مردم به پرداخت زکات به کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه طی ۶ ماه نخست امسال‌ کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است، تصریح کرد: طی ۶ ماه نخست امسال ۵۱ مورد جهیزیه با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیون تومان، ۳۴ مورد تعمیرات مسکن مددجو با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیون تومان و ۴۷۰ میلیون تومان کمک موردی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد گلپایگان وطی ۶ ماهه امسال ۱۰۹ میلیون تومان بابت ثبت‌های انتظامی(هزینه انشعاب آب، برق وگاز) به ادارات مربوطه پرداخت شده است.

اشتغال برق پوشش حضرت امام خانواده دانش آموزان و دانشجویان فرهنگ سازی کمیته امداد کمیته امداد امام خمینی مسکن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر