کد خبر: 219376 A

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

دریافت هرگونه هزینه غیرمتعارف از بیماران، علاوه بربرخورد باپزشک خاطی با ریاست آن مرکزنیزبه طورجدی برخود می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه‌های خدمات تخصصی پزشکان تاکید کرد: تعداد بسیار کمی از همکاران پزشک تقدس پزشکی خود را فراموش کرده‌اند که با اصلاح تعرفه‌ها این ارتباط مالی بطور کلی قطع خواهد شد و ما مصر براجرای آن هستیم. زیرا می‌خواهیم پیشینه طبیب بودن به جامعه پزشکی بازشود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، علی اعتصام‌پور افزود: درصورت مشاهده هرگونه دریافت هزینه غیرمتعارف از بیماران، علاوه بر برخورد پزشک خاطی با ریاست آن مرکز نیز به طور جدی برخود می‌شود.

مدیر درمان اصفهان با اشاره به رایگان بودن خدمات در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح تحول سلامت، ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی در مراکز طرف قرارداد و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی برعهده سازمان تامین اجتماعی است. که با اجرای طرح تحول سلامت فقط ۶ درصدرا مراجعین می‌پردازند.

اعتصام‌پور بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی با ۲مرکز دندانپزشکی در سطح شهراصفهان درخدمت بیمه شدگان این سازمان است.

وی افزود: در بیمارستان‌های ملکی تابعه مدیریت درمان پزشکان مقیم یه صورت ۲۴ساعته به بیماران ارائه خدمات درمانی می‌کنند.

مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان در خصوص پرداخت معوقه‌های مراکز طرف قرارداد گفت: کلیه معوقه‌های این مراکز تا پایان مردادماه تسویه و برخی بدهی‌های شهریور ماه نیز پرداخت شده است.

استان اصفهان اصفهان بیمارستان پزشک تامین اجتماعی جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی درمان سازمان تامین اجتماعی مصر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر