کد خبر: 234949 A

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه:

در راستای کاهش مصرف انرژی، تا کنون ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بزرگ صرفه‌جویی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان هزینه شده است.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان اظهار داشت: به ازای تولید هر تن فولاد در صنایع فولاد جهان ۱۸ تا ۲۵ متر مکعب آب مصرف می‌شود این در حالی‌ست که در فولاد مبارکه با به کارگیری و اجرای طرح‌های مختلف در حال حاضر برای تولید هر تن فولاد ۵ متر مکعب آب مصرف می‌شود که یک سوم استانداردهای جهانی تعیین شده است و از این حیثشرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه به نتایج ممیزی‌های انجام شده، رکوردار صرفه‌جویی در مصرف آب در جهان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مهدی تولائیان، با بیان اینکه قسمت نیروگاه اکثریت تولیدکنندگان فولاد در جهان منفک از تولید فولاد بوده، اضافه کرد: این موضوع در حالی است که میزان آب مصرفی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با احتساب آب مصرفی در نیروگاه بوده است و چنانچه میزان مصرف آب نیروگاه فولاد مبارکه را از این مقدار کم کنیم، مقدار مصرف آب به سه و نیم متر مکعب یعنی یک پنجم استاندار تعیین شده جهانی خواهد رسید.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه مدیریت انرژی و برنامه ریزی برای کاهش مصارف آب در خطوط تولید فولاد مبارکه از سال ۷۸ آغاز و تا امروز ادامه داشته و دارد تصریح کرد: تا کنون ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بزرگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان هزینه شده است.

تولائیان در ادامه از تلاش و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر این شرکت برای کاهش روزافزون مصرف آب و انرژی خبرداد و افزود: با سرمایه‌گذاریی که فولاد مبارکه در بخش اجرایی کردن طرح جمع‌آوری، تصفیه و استفاده از پساب شهرهای اطراف و استفاده آن در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام داده است، مسلماً گام بلند دیگری در راستای تصفیه پسابهای شهری و استفاده بهینه آنها در چرخه تولید برداشته خواهد شد.

وی یکی از معیارهای میزان استفاده از آب در صنایع فولاد را میزان سختی آب عنوان و اظهار کرد: اگر آب را باسختی مناسب یعنی سختی۱۵۰ تا ۱۸۰دریافت کنیم میزان بهره‌وری آب در این شرکت بسیار افزایش خواهد یافت.

ایشان تأکیدکرد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تعریف مدیریت فرآیند برای فعالیت های شرکت فولاد مبارکه و همچنین تشکیل مدیریت انرژی سعی درکاهش میزان هدر رفت انرژی در قسمت‌های مختلف داشته و تا حدود زیادی در این زمینه موفق بوده است.

تولائیان افزود: بنا بر آمار موجود، مقایسه مصرف میزان انرژی که در فولاد مبارکه برای هر تن فولاد مصرف می شود نشان میدهد که جایگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان از بسیاری از کشورها مانند چین، ‌ هند و عربستان بسیار بهتراست ودر این خصوص به کشور کره نزدیک است و از کشورهای اروپایی فاصله دارد.

تولائیان با بیان اینکه در فولاد مبارکه به ازای هر تن فولاد ۲۴ گیگاژول بر تن انرژی مصرف می شود، گفت: خیلی از کشورها بین ۳۰ تا ۳۲ گیگاژول انرژی مصرف می‌کنند اما میزان مصرف انرژی در اروپا بین ۱۸ تا ۱۹ گیگاژول است.

اصفهان انرژی جهان چین شرکت فولاد صرفه جویی صرفه جویی در مصرف عربستان فولاد مبارکه کشورهای اروپایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر