کد خبر: 235642 A

رئیس کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون استان اصفهان:

شرکهای تعاونی می‌توانند عناصر سد کننده توسعه اقتصادی را که در نظامهای کهن اجتماعی و ممالک رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و این عناصر را به نیروی محرک جهت پیشبرد و تقویت برنامه‌های توسعه اقتصادی مبدل سازند.

رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون استان اصفهان گفت: از آنجا که هدف اصلی تأسیس تعاونی های مسکن کمک به اقشار ضعیف جامعه است فعالیت تعاونی های مسکن در چهارچوب قانون می تواند سبب کاهش فشار بر این قشر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، عباس حاج رسولیها افزود: هدف از تشکیل تعاونی های مسکن استفاده از نیروی فردی اعضا در همکاری جمعی است تا حدی که در یک نظام پیشرفته تعاون، اعضای تعاونیها برای رفع حوایج خود به هیچ کس حتی دولت محتاج نباشند. بنابراین تشکیل یک شرکت تعاونی مسکن بدین معنی است که با تجمع نیروهای فردی، وقت، انرژی و سرمایه انسانها، دستگاهی بوجود می‌آید که قادر خواهد بود نسبت به تأمین مسکن اعضاء اقدام نماید که هر یک از اعضاء به تنهایی قدرت انجام آن را نداشته‌اند.

رئیس کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون اصفهان گفت: شرکهای تعاونی اغلب در وضعی هستند که می‌توانند عناصر سد کننده توسعه اقتصادی را که در نظامهای کهن اجتماعی و ممالک رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و این عناصر را به نیروی محرک جهت پیشبرد و تقویت برنامه‌های توسعه اقتصادی مبدل سازند.

حاج رسولیها، درخصوص مشکلات تعاونی ها در رابطه با شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق اظهار داشت: درمراجعه مدیرعامل یک شرکت تعاونی به سازمانهای خدماتی، مدیرعامل تعاونی دیگر یک فرد نیست بلکه نماینده یک جمع است و انتظاراین است که برخورد با تعاونی های مسکن که حجم مراجعات به سازمانهای خدماتی را پائین می آورند برخورد ویژه باشد. تعاونی های مسکن موجب کاهش حجم کار و مراجعات مکررافراد به ادارات خدماتی می شوند و از طرفی مسکن ارازان قیمت بر اساس قیمت تمام شده تهیه و تحویل اعضاء می دهند لذا خدمات آنها بصورت ویژه می باشد و مجموعه هایی موثر و خدمت گذار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز گفت: سیستم اجرایی ما در شرکت برق بصورت درآمد و هزینه است ولی بنا نداریم به کسی ظلم شود. دیدگاه ما سرعت دادن به امور متقاضیان است، بسیاری از مشکلات ناشی از عدم آگاهی و کم اطلاعی متقاضیان از مقررات است که موجب پدید آمدن بسیاری از مشکلات آنها می شود.

پیرپیران افزود: کمیته ای در اداره برق شهرستان به ریاست مدیرعامل شرکت تحت عنوان کمیته عالی انشعاب وجود دارد که نسبت به پرونده ها در این کمیته تصمیم گیری می شود. لذا پیشنهاد می کنیم اتاق تعاون اصفهان نسبت به معرفی دو نفر از اعضاء این کمیسیون اقدام نموده تا عندالزوم در جلسات کمیته شرکت کنند و موارد و مشکلات تعاونی ها را عنوان و از طرفی اطلاعات مربوطه را نیز به کمیسیون منتقل نمایند.

اعضاء کمیسیون نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص ایجاد پست برق برای پروژه ها، انشعابات موقت، وجود فرآیندهای طولانی در ادارات برق بیان نمودند و مقرر گردید اتاق تعاون نسبت به معرفی دو نفر از اعضاء به عنوان نماینده کمیسیون عمران و مسکن اتاق جهت شرکت در کمیته عالی انشعابات برق شهرستان اقدام نماید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز گفت: آب و فاضلاب اصفهان در سال ۱۳۴۶تأسیس شده و در ابندا بصورت دولتی اداره می شد و از سال ۱۳۶۹ ساختاری ایجاد شد که به شرکت تبدیل گردید و غیردولتی و خودگردان شد.

هاشم امینی افزود: با توجه به بسته شدن زاینده رود و کم آبی، شرایط خاصی بر آب اصفهان حاکم است. دو استان اصفهان و کرمان روی خط قرمز هستند. برای تأمین هزینه سامانه دوم «تونل گلاب» ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است که انشاءا… از طرف دولت تأمین تا بخشی از مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه نگاه ما در امور آبرسانی توأم با عدالت است بیان داشت: شورای اقتصاد دریافت ها را متناسب با نوع آبی که ارائه می شود و بضاعت مردم محاسبه ها و آب بهاء را تنظیم کرده است.

آب و فاضلاب استان اصفهان انرژی برق جامعه درآمد رشد سرمایه شرکت آب و فاضلاب مسکن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر