کد خبر: 235722 A

مدیر کل زندان‌های استان اصفهان مطرح کرد:

مدیر کل زندانهای استان در جمع بیش از ۴۰۰ نفر ازمددجویان همیاربند وشاغلین در تالار شهید مرادخانی زندان مرکزی یکی از رسالت‌های زندانبانی را اشاعه فرهنگ اقامه نماز دانست و گفت: در کنار فعالیت‌های جنبی روزانه حضوردر برنامه‌های قرآنی و فرهنگی زمینه سعادت و بهروزی را برای مددجو به ارمغان خواهد آورد.

مدیر کل زندانهای استان در جمع بیش از ۴۰۰ نفر ازمددجویان همیاربند وشاغلین در تالار شهید مرادخانی زندان مرکزی یکی از رسالت‌های زندانبانی را اشاعه فرهنگ اقامه نماز دانست و گفت: در کنار فعالیت‌های جنبی روزانه حضوردر برنامه‌های قرآنی و فرهنگی زمینه سعادت و بهروزی را برای مددجو به ارمغان خواهد آورد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، رمضان امیری؛ با اشار ه به اینکه با استفاده از دوربینهای مداربسته نظارت ۲۴ساعته مددجویان در گوشه وکنار زندان مرکزی امکان پذیراست، اظهارداشت: هیچ مددجویی در زندان از نظارت مسئولین مربوطه غافل نشود و باید در نظر داشته باشیدکه درون زندان باید نظم و انضباط را رعایت نماید.

وی در ادامه رخوت وسستی وبیکاری برخی از مددجویان را در اندرزگاههارا ناشی از بی‌انگیزه بودن آنان دانست وخواستار تغییر رویکرد مددجویان به فضای زندان و قرارگرفتن مددجویان در چرخه اشتغال درمجموعه‌های کارگاهی و خوابگاهی شد.

وی گفت: نباید فقط به مشکلات فکر کرد و همیشه جامعه وسایرین را مقصر دانست بلکه باید در صدد فعال نمودن اذهان در جهت رشد شخصیت باشیم.

وی افزود: یکی از رسالت‌های زندانبانی اشاعه فرهنگ اقامه نماز است وبا توجه به امکانات موجود نباید ازآثاروبرکات نماز اول وقت غافل شد و اگر کسی به سمت وسوی اهداف زندان بیاید وهمگام شود مسلما نتیجه خوبی هم در زندان وهم پس از آزادی خواهد گرفت.

استان اصفهان اشتغال اصفهان جامعه رشد زندان مشکلات نماز فرهنگ رسالت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر