کد خبر: 241607 A

با اهدای اعضای بدن یک جوان ۲۰ ساله مرگ مغزی در اصفهان، سه نفر دیگر زندگی دوباره یافتند.

با هماهنگی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه، سه عضو از بیمار مبتلا به مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند، اهدا شد.

به گزارش ایلنا و بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، محمد رمضانی ۲۰ ساله که در اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضایت از خانواده اش از مرکز آموزشی درمانی امین به مرکز الزهرا(س) انتقال یافت و پس از انجام مراحل مربوط به تائید مرگ مغزی، تحت عمل جراحی برداشت عضو قرار گرفت.

دو کلیه و کبد نامبرده جهت پیوند به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

اصفهان خانواده دانشگاه علوم پزشکی درمان عمل جراحی مرگ عضو دوباره زندگی ساله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر