کد خبر: 241829 A

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با زاینده رود و تالاب گاوخونی تضمین پایداری توسعه، نظارت بر تخلیه پساب ها و رعایت استانداردهای ملی، مدیریت تالاب و جریمه و مجازات متخلفین از قوانین زیست محیطی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛ با اشاره به اینکه به جای واژه باتلاق باید از واژه تالاب گاوخونی استفاده کنند، زیرا که باتلاق بار منفی دارد در حالی که تالاب نشان دهنده حیات است ادامه داد: ارائه آمار و ارقام در خصوص حوضه آبخیز زاینده رود، ذکر عوامل مؤثر بر میزان آب حوضه از قبیل بارش، تبخیر، نفوذ آب، همچنین بخش های مختلف استفاده کننده از آب، سهم آب مورد نیاز محیط زیست زاینده رود و تالاب در سال های گذشته حذف شده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حمید ظهرابی؛ بیان داشت؛ متاسفانه بارگذاری بر روی زاینده رود فراتر از ظرفیت صورت گرفته است و در سالهای گذشته توسعه بی رویه مطابق با حداکثر توان حوضه در شرایط ترسالی انجام شده و در حال حاضر با کمبود آب مواجه هستیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت؛ در چنین وضعیتی منابع آبهای زیرزمینی استان نیز به سمت نابودی پیش می رود.

ظهرابی در خصوص کیفیت آب زاینده رود بیان داشت: کیفیت آب زاینده رود نیز به دلیل کاهش آب جریان یافته در رودخانه و عوامل آلوده کننده کاهش یافته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ضمن بیان مشخصات تالاب بیت المللی گاوخونی گفت: این تالاب از سال ۱۹۷۱ به کنوانسیون رامسر اضافه شده است.

وی ادامه داد؛ وضعیت فعلی تالاب موجب گشته جمعیت پرندگان در این منطقه به شدت کاهش یابد و کارکردهای اکولوژیک تالاب و رودخانه دچار تغییرات اساسی شود.

ظهرابی افزود: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با زاینده رود و تالاب گاوخونی تضمین پایداری توسعه، نظارت بر تخلیه پساب ها و رعایت استانداردهای ملی، مدیریت تالاب و جریمه و مجازات متخلفین از قوانین زیست محیطی در این خصوص است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ضمن اشاره به عوامل تهدید کننده زاینده رود و تالاب گفت؛ تهدیدات موجب نابودی تنوع زیستی، افت آبهای زیرزمینی، تغییر میکروکلیمای منطقه، توسعه بیابان، شور شدن اراضی، انتقال آلاینده ها و ریزگردها به سمت شهر اصفهان و تهدید این شهر و سایر سکونتگاه ها شده است.

ظهرابی، بیان داشت: احیای زاینده رود و تالاب به همکاری سایر بخش ها بستگی دارد. از گذشته این رودخانه و تالاب وجود داشته اند ولی میهمانانی از سفره بهره مند شده و صاحب خانه را بیرون رانده اند.

وی ضمن اشاره به نبود برنامه آمایش سرزمین به عنوان عامل به وجود آورنده این مشکلات افزود: باید در سیاست های دولت در توسعه پایدار حوضه آبریز زاینده رود تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

استان اصفهان اصفهان پرندگان تالاب توسعه پایدار حفاظت محیط زیست زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر