کد خبر: 246981 A

شهردارگلپایگان خبر داد:

پایگاه چندمنظوره مدیریت بحران، تکمیل بلوار صنعت، موزه شهدا نیز ازجمله پروژه‌های عمرانی‌اند که سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار گلپایگان با بیان اینکه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴شهرداری گلپایگان ۲۰۰ میلیارد ریال است که برای تصویب به شورای اسلامی شهر گلپایگان تقدیم شده است، تصریح کرد: در سال جاری بودجه شهرداری گلپایگان ۱۵۰میلیارد ریال بود که تاکنون ۱۲۰ میلیاردریال آن تحقق پیدا کرده است و انتظار ما این است که تا پایان سال به ۱۵۰ میلیارد ریال برسد، لذا ۱۰۰ درصد بودجه‌های بخش عمرانی محقق شده است.

به گزارش خبر نگار ایلنا از گلپایگان، محمود بخشی بیان کرد: پروژه‌های در دست احداثشهرداری گلپایگان بسیار گسترده بوده که در طول دو دهه اخیر منحصر به فرد است که فاز یک بلوار امام رضا، میدان پیامبر اعظم(ص)، میدان ۹حماسه دی، بلوار بلوار نهج‌البلاغه، پل سوم شهر(پل شورا) با اعتبار ۱۱میلیارد تومان تا پایان سه ماهه سوم مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: پایگاه چندمنظوره مدیریت بحران، تکمیل بلوار صنعت، موزه شهدا، نیز ازجمله پروژه‌های عمرانی‌اند که سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

محمود بخشی با بیان اینکه در سال جاری بودجه شهرداری گلپایگان ۱۵۰میلیارد ریال بود که تاکنون ۱۲۰ میلیاردریال آن تحقق پیدا کرده است و ۱۰۰درصد بودجه‌ها از بودجه‌ها صرف هزینه‌های عمرانی شده است تحقق شده است وانتظار ما این است که تا پایان سال به ۱۵۰ میلیاردریال برسد.

امام رضا بودجه شورای اسلامی شهر شهرداری صنعت مدیریت بحران موزه سال ریال گلپایگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر