کد خبر: 253184 A

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

در تدوین برنامه ششم، باید افق دید ما حل مسائل روز جامعه و برنامه ریزی واقعی برای رشد و توسعه در بخش اقتصادی استان و کشور باشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درکمیته تدوین برنامه ششم در اداره کل تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: تدوین برنامه ششم باید به گونه‌ای باشد که مساله اشتغال به ویژه در استان اصفهان را حل کند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، غلامعلی قادری در این جلسه با اشاره به اهمیت برنامه ششم در رشد و توسعه کشور گفت: متخصصان و کار‌شناسان این اداره کل در جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال به ویژه در استان اصفهان، باید راهکارهای مؤثری را در برنامه ششم توسعه تدوین و ارائه دهند.

وی افزود: صیانت از نیروی کار و بهره وری، موضوع‌های بسیار مهمی هستند که با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد انگیزه در نیروی کار جدید در برنامه ششم توسعه به آن توجه شود.

وی با اشاره به عدم تناسب آموزش ارائه شده با نیاز بازار کار گفت: وجود این مساله، عامل موثری در ایجاد بیکار به ویژه در قشر تحصیلکرده است و این اداره کل و دستگاه‌های مرتبط برای تغییر این فرایند باید راه حل مناسب و موثری ارائه کنند تا در برنامه ششم در سطح کشور تصویب شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر، کشور در شرایط حساسی قرار دارد، گفت: افق دید ما در تدوین برنامه ششم، باید حل مسائل روز جامعه و برنامه ریزی واقعی برای رشد و توسعه در بخش اقتصادی استان و کشور است.

وی تصریح کرد: کار‌شناسان باید در نظر داشته باشند که در تدوین برنامه ششم، تعهد، تجربه و علم باید در کنار هم قرار گیرد و با تشکیل یک مجموعه قدرتمند برای موارد مرتبط با این اداره کل، راهکارهای مؤثر ارائه دهند.

قادری بیان اینکه افزایش صادرات غیر نفتی، یکی از برنامه‌های کشور است، عنوان کرد: مهم‌ترین رسالت بخش تعاون در شرایط کنونی، افزایش صادرات تعاونی‌ها است و در این راستا هرگونه قوانین و مقررات، جهت تسهیل روند این گونه صاردات باید به ستاد تدوین برنامه ششم کشور پیشنهاد شود.

وی همچنین گفت: پیشنهادات ارائه شده در تدوین برنامه ششم، باید به گونه‌ای باشد که در پایان برنامه شاخص‌های آماری نیز متحول شود.

در جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معاونین، رؤسای ستادی و کار‌شناسان کمیته تدوین برنامه حضور داشتند.

اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان اصفهان بازار کار بهره وری بیکاری جامعه رشد و توسعه کار و رفاه اجتماعی نیروی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر