کد خبر: 334733 A

شهردار اصفهان

ایلنا: شهردار اصفهان با اشاره به استفاده از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری،‌ مطالعات تدوین اولویت‌های راهبردی شهر اصفهان، ‌طرح آمایش استان‌ و...‌ در تدوین برنامه 1400 گفت: این برنامه قطب نمایی برای تمام اقدامات و فعالیت‌های عمرانی‌، فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ ورزشی و ترافیکی شهرداری اصفهان در پنج سال آینده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ مهدی جمالی‌ن‍ژاد صبح امروز (شنبه) با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان و تحویل لایحه برنامه 1400 شهرداری به شورای شهر اظهار کرد: اصفهان همواره شهر با شخصیتی بوده و همیشه با هدف حرکت کرده است. 

وی با اشاره به برنامه 1400 شهرداری افزود: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اصفهان در این برنامه با در نظر گرفتن پتانسیل‌ها، ‌نیازها و شرایط شهر تدوین شده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه برنامه اصفهان 1400 شهرداری اصفهان با کار فشرده طی 180 جلسه و شش هزار نفر ساعت – کار تدوین شده است، ‌ادامه داد: این برنامه قطب نمایی برای تمام اقدامات و فعالیت‌های عمرانی‌، فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ ورزشی  و ترافیکی شهرداری اصفهان در پنج سال آینده است.

جمالی‌نژاد با اشاره به استفاده از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری،‌ مطالعات تدوین اولویت‌های راهبردی شهر اصفهان، ‌طرح آمایش استان‌ و...‌ در تدوین برنامه 1400 گفت: این برنامه دارای نگاه جامع به شهر و شهرداری است که برخلاف برنامه‌‌های گذشته تمرکز خود را از روی شهر و فعالیت‌های عمرانی برداشته و به صورت جامع به کل شهرداری توجه شده و از نگاه بخشی و وظیفه‌ای پرهیز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه 1400 شهرداری اصفهان در دو سطح راهبردی و عملیاتی تهیه شده است، ‌اظهار کرد: تدوین برنامه بر اساس دو رویکرد هدف سو و مشکل سو،‌ تاکید بر سه رکن شهر، شهروندان و مدیریت شهری در فرایند برنامه‌ریزی،‌ تدوین برنامه در دو قسمت پیشرفت شهر و تحول شهرداری،‌ حرکت از برنامه‌ریزی سازمانی به سمت برنامه‌ریزی بر اساس نتایج  و پیامدها،‌تدوین برنامه توسط مدیران و کارشناسان شهرداری با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و زمینه سازی استقرار نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد در سطوح و پیامدها،‌نتایج و عملکردها تدوین شده است.

شهردار اصفهان اضافه کرد: برای تدوین برنامه اصفهان 1400 شهرداری اصفهان 133 جلسه کارگروه راهبردی، ‌10 جلسه کمیته برنامه‌ریزی معاونت‌ها، ‌28 جلسه شورای راهبردی و 12 جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی با بیش از شش هزار و 150 نفر ساعت تشکیل شد.

جمالی نژاد با بیان اینکه در تدوین برنامه 1400 شهرداری اصفهان در سطح راهبردی چهار هدف کلان،‌9 سیاست کلان، 22 هدف خرد و 43 راهبرد در نظر گرفته است، ‌افزود: در سطح عملیاتی نیز پروژه‌های شهرداری به سه دسته پروژه‌های شاخص، ‌پروژه‌های مناطق 15 گانه و پروژه‌های تحول در شهرداری تقسیم شدند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی انجام‌شده میزان منابع مالی در دسترس شهرداری در مدت زمان اجرای برنامه 1400 شهرداری اصفهان حدود 160 هزار میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: پس از ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری اصفهان ارزیابی عملکرد در بعد اثربخشی فعالیت‌ها با دو شاخصه پیامدی و کنترل و ارزیابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در فاز اولیه تدوین شاخص‌ها 18 شاخص پیامدی و 164 شاخص ارزیابی و کنترل تدوین شده است، ‌اظهار کرد: در فاز دوم این طرح بازنگری شاخص‌ها و اجرای مدل ارزیابی در نرم‌افزار QPR انجام می‌شود.

شهردار اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر