کد خبر: 416482 A

برای نخستین بار انجام شد؛

ایلنا: کشت مکانیزه زعفران برای نخستین بار در زمین‌های کشاورزی شهرستان تیران و کرون استان اصفهان اجرا شد.

به گزارش ایلنا، مدیر جهاد کشاورزی تیران وکرون گفت: با استفاده از دستگاه مکانیزه زعفران دو هزار متر مربع در زمین های کشاورزی روستای قلعه این شهرستان زیر کشت این محصول رفت.

محسن حاج عابدی  توانایی کاشت دوهکتار در روز ، قرار دادن 70 درصد پیازها به صورت رو به بالا وامکان کاشت 16 ردیف همزمان از جمله قابلیت های کشت مکانیزه زعفران برشمرد.

وی شرایط شهرستان تیران و کرون را در زمینه کشت زعفران مطلوب دانست و گفت: پارسال بیش از 500 کیلو از این محصول در بیش از 100 هکتار مزارع این شهرستان برداشت شد.

زعفران زمین کشاورزی نخستین مکانیزه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر