کد خبر: 181832 A

در جلسه شورای اقتصاد صورت گرفت:

در این جلسه که وزرای اطلاعات، نفت، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌ سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامه‌های این سه دستگاه ارائه و پس از بحثو تبادل نظر، این برنامه ها به تصویب رسید.

در جلسه شورای اقتصاد برنامه وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد برای تحقق اقتصاد مقاومتی تصویب شد.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای اقتصاد صبح امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و برنامه‌های وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور(بخش مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها) در جهت عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

در این جلسه که وزرای اطلاعات، نفت، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌ سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامه‌های این سه دستگاه ارائه و پس از بحثو تبادل نظر، این برنامه ها به تصویب رسید.

بندهای ۳،۸ و ۹ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیرو است که اهداف و سیاست‌های این وزارتخانه برای تحقق بخشیدن به این سیاست‌ها بدین شرح است:

اهداف:

۱) اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی.

۲) افزایش بهره‌وری آب و برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف.

۳) توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تأمین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه.

۴) پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخش‌های مختلف مصرف.

سیاست‌ها:

) مدیریت تقاضای آب

۲) اصلاح ساختار تأمین منابع آب

۳) اصلاح الگوی مصارف آب

۴) توسعه بازار آب و ارتقای بهره وری آب

۵) افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه سازی مصرف انرژی برق

۶) توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه‌ای

۷) اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق

۸) افزایش سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور

بند ۲۴ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مربوط به سازمان ملی استاندارد است که اهداف و سیاست‌های این سازمان برای تحقق بخشیدن به این بند بدین شرح است:

اهداف:

گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلی متناسب با نوع و درجه اهمیت و حساسیت آنها؛

تشویق و ترغیب توسعه کیفیت و استانداردها؛

گسترش آگاهی‌های اجتماعی و فردی پیرامون کیفیت و استاندارد و حقوق شهروندان در این زمینه.

سیاست‌ها:

تدوین استانداردهای ملی بر اساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی، علمی و فناوریِ کشور

انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها

اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات داخلی در جهت استفاده حداکثر از روشهای خود اظهاری و برونسپاری عملیات

هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی در زمینه‌های اولویت‌دار ملی بر اساس اسناد بالادستی.

هماهنگی با وزارت‌خانه تولیدی(صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و…) در جهت استفاده مناسب و موثر از عوامل فنی در اعمال سیاست‌های تجاری - صنعتی برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات کالا و خدمات

نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مصرف انرژی و پرداخت یارانه ها در ایران و مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران و جهان ارائه کرد و در ادامه برنامه های این معاونت را برای تحقق بند ۴ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی اعلام نمود که بدین شرح است:

اهداف:

۱) افزایش بهره‌وری انرژی در کشور

۲) بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی

۳) کاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در جریان حذف یارانه‌ها و کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور

۴) توسعه بازار انرژی با هدف حضور بخش غیردولتی

۵) کاهش آلایندگی

۶) افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر

سیاست‌ها:

۱) مدیریت مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی

۲) استفاده بهینه از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها با هدف افزایش رفاه کل جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت

۳) اصلاح بازار انرژی و تقویت حضور بخش غیر دولتی در این بازار

۴) ارایه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در جهت کاهش آلایندگی و حمایت از انرژی‌های نو و تجدید پذیر.

استاندارد اقتصاد اقتصاد مقاومتی امور اقتصادی و دارایی رئیس جمهور صنایع دستی و گردشگری صنعت معدن و تجارت کار و رفاه اجتماعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر