کد خبر: 256850 A

پژویان در گفت و گو با ایلنا:

در واقع زمانی که تسهیلاتی با سقف 60 تا 80 میلیون تومان داده می شود، مردم بابت بازپرداخت اقساط آن تقاضای خود را برای خرید کالاهای دیگر کاهش می دهند بنابراین شاید ممکن باشد که تسهیلات باعث افزایش قیمت مسکن شود اما به هیچ وجه به معنای تورم نیست.

یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که ایا وام 80 یا 60 میلیون تومانی خرید مسکن در صورت تصویب باعث افزایش نرخ تورم می شود،‌ گفت:‌ این موضوع که عده ای معتقدند وام خرید مسکن باعث تورم می شود قابل قبول نیست،‌ تسهیلات مسکن نمی تواند تورم زاد باشد.

جمشید پژویان در گفت و گو با ایلنا ادامه داد: در واقع زمانی که تسهیلاتی با سقف 60 تا 80 میلیون تومان داده می شود، مردم بابت بازپرداخت اقساط آن تقاضای خود  را برای خرید کالاهای دیگر کاهش می دهند بنابراین شاید ممکن باشد که تسهیلات باعث افزایش قیمت مسکن شود اما به هیچ وجه به معنای تورم نیست.

وی درباره تاثیرگذاری وام 60 میلیون تومانی در خرید خانه تاکید کرد:‌ این وام در شهرستان ها می تواند موثر باشد وگرنه برای شهرهای بزرگ که میانگین قیمت یک مسکن با سطح متوسط رو به پایین زیر 400 میلیون تومان نیست،‌ نمی تواند نقش اساسی در تامین مالی خرید خانه داشته باشد.

پروژیان با بیان اینکه پس از طی دوره نسبتا بلند رکود قیمت مسکن افزایش بیشتری پیدا می کند، ‌گفت: معمولا کسانی که قدرت خرید مسکن دارند، نسبت به خرید اقدام می کنند اما اگر پس از یک سال یا دو سال قیمت مسکن تغییر نکند، پس از طی دوره نسبتا بلند رکود، مسکن نسبت به دیگر کالاها و دارایی ها افزایش قیمت بیشتری پیدا می کند.

افزایش قیمت تورم جمشید پژویان قیمت مسکن مسکن ایلنا میلیون خرید وام تسهیلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر