کد خبر: 257083 A

حمیدرضا عارف در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:

چنانچه نمایندگان بخش معدن اتاق قادرشوند با برقرای تعاملات بین المللی با اتاقهای سایرکشورها ونیز تسهیل قوانین سبب ارتقای این بخش شوند قطعا خروجی آن منجربه جذب سرمایه گذاری های خارجی دراین بخش ونیزتوسعه اقتصاد غیرنفتی می شود.

کاندیدای بخش معدن گروه خواستاران تحول گفت: چنانچه نمایندگان بخش معدن اتاق قادرشوند با برقرای تعاملات بین المللی با اتاقهای سایرکشورها ونیز تسهیل قوانین سبب ارتقای این بخش شوند قطعا خروجی آن منجربه جذب سرمایه گذاری های خارجی دراین بخش ونیزتوسعه اقتصاد غیرنفتی می شود.

 حمیدرضا عارف ، کاندیدای بخش معدن در انتخابات این دوره اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، توجه ویژه به بخش معدن را از مهمترین وظایف  اتاقهای بازرگانی در دوره جدید دانست وخاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که با کاهش قیمت نفت در بازار های جهانی مواجه هستیم و بحث اقتصاد غیر مبتنی بر نفت مطرح است بدون شک بهره گیری ازروشهای درآمدزایی جایگزین برای نجات اقتصاد امری ضروری است که ازجمله این روشها تقویت بخش معدن که پتانسیل جذب سرمایه گذاری های خارجی را دارد ضروری است.

عارف اتاق بازرگانی را پایگاه منحصربفردی برای توسعه بخش معدن دانست و اظهار داشت: چنانچه نمایندگان بخش معدن اتاق قادرشوند با برقرای تعاملات بین المللی با اتاقهای سایرکشورها ونیز تسهیل قوانین سبب ارتقای این بخش شوند قطعا خروجی آن منجربه جذب سرمایه گذاری های خارجی دراین بخش ونیزتوسعه اقتصاد غیرنفتی می شود.

وی گفت: باتوجه به شرایط خاص اقتصادی ونیزمشکلات ناشی از تحریمها، استفاده ازبسیاری ازفن آوری های جدید برای توسعه بخشهای مختلف صنعت وازجمله معدن با دشواریها ومحدودیتهای بیشماری مواجه است اما تقویت بخش صنعت ومعدن دراتاق بازرگانی وبرقراری تعاملات مطلوب با فضای بین المللی بی شک سبب برطرف شدن برخی از محدودیتها خواهد شد.

عارف بااشاره به اینکه ایرانیان خارج ازکشوربهترین پایگاه جذب سرمایه گذاری های خارجی درهمه بخشها بویژه بخش معدن هستند درعین حال نقش بی بدیل دولت درتوسعه صنعت معدن را یادآورشد وتاکید کرد:قطعا همکاری حمایتی دولت برای تقویت بخش معدن سهم بسزایی در توسعه بخش خصوصی فعال در آن راخواهد داشت و به عنوان مثال افزایش بودجه تحقیق و توسعه این بخش دربودجه سالیانه دولت سهم اساسی در ارتقای بخش معدن دارد.

اقتصاد انتخابات بخش خصوصی بودجه دولت سرمایه گذاری صنعت صنعت معدن قیمت نفت معدن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر