کد خبر: 263910 A

ایلنا: این طرح در سایر شهرهای جدید از جمله شهر جدید پرند نیز قابل اجراست.

 به گزارش ایلنا، معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از شهر جدید پرند افزود: زمین‌های شهر جدید پردیس به عنوان نمونه، با قیمت کارشناسی هزار میلیارد تومان به بانک مسکن واگذار شده است .

محسن نریمان با اجرای این طرح، بانک مسکن منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای زیربنایی و روبنایی را در شهرهای جدید تامین می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واگذاری زمین به بانک مسکن یک روش جدید تامین اعتبار است گفت : این طرح در سایر شهرهای جدید از جمله شهر جدید پرند نیز قابل اجراست.

 

زمین کارشناسی مسکن معاون منابع مالی وزیر راه و شهرسازی بانک پرند شهرهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر